Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Põhimäärused, koosseis ja ametijuhendid

Siit leiad Tööinspektsiooni toimimise tagavad alusdokumendid ehk inspektsiooni ja selle üksuste põhimäärused, struktuuri ja koosseisu ning teenistuskohtade ametijuhendid.

Ametijuhendid

Viimati uuendatud 13.03.2024