Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hanked

Tööinspektsioon lähtub hangete läbiviimisel ja hankelepingute sõlmimisel riigihangete seadusest, Eesti Vabariigis kehtivatest vastavat valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, Tööinspektsiooni teabehalduskorrast, lepingute haldamise korrast ning kehtestatud hankekorrast.

Tööinspektsiooni hanked on vastavalt riigihangete seadusele kättesaadavad riigihangete registri veebilehelt. Tööinspektsiooni kehtiv hankekord on kinnitatud peadirektori 26.04.2023 käskkirjaga nr 1.1-1/17.

Kooskõlas riigihangete toimemudeliga korraldatakse Tööinspektsiooni riigihankeid ka Riigi Tugiteenuste Keskuse vahendusel. 

Postiteenuse osutamine Tööinspektsioonile

Lepingu esemeks on tellitava postiteenuse osutamine Tööinspektsioonile (k.a Töövaidluskomisjonidele). Tööinspektsioon tellib kahepoolse postivahetuse (liht-, täht-, maksi-, väljastusteatega kiri) ja menetlusdokumentide kättetoimetamise teenust nii Eesti siseselt kui välismaale sh. kogu Eestit kattev kullerteenus (pakid). Lepingu esemeks on ka tellija vajadustele postiteenusega seotud toodete ostmine ning ühikuhindade maksumuse tabelis kajastamata lepingu esemega seotud teenuste osutamine teenuse osutaja kehtiva hinnakirja alusel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.september 2023 kell 12.00.

Täpsem info riigihangete registris.

Kontakt: Anni Vilde, [email protected], 5623 0342

Animatsiooniklipid Tööinspektsiooni teenustest ja kanalitest teadlikkuse tõstmiseks

Käesolevaga kutsub Tööinspektsioon, Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn, Registrikood 70001969, Teid esitama pakkumust hankele: „Animatsiooniklipid Tööinspektsiooni teenustest ja kanalitest teadlikkuse tõstmiseks“.

Pakkumuskutse eesmärk on hankelepingu sõlmimine. Hankelepingut rahastatakse Tööinspektsiooni riigieelarvelistest vahenditest.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.september 2023 kell 12.00.

Pakkumused palume esitada e-posti aadressil [email protected]. Kontakt täiendavate küsimuste esitamiseks ning materjalide saamiseks on Madle Mereste: [email protected]; tel: 5562 2797.

Jätkumeediakampaania "Tööinspektsioon - Sinu abiline tööelus"

Tööinspektsioon kutsub Teid esitama pakkumust riigihangete registris avaldatud hankele „Jätkumeediakampaania: Tööinspektsioon - Sinu abiline tööelus“ viitenumbriga: 267954.

Menetlusliik: Avatud hankemenetlus

Lühikirjeldus: Hanke esemeks on peamiselt Ukraina sõjapõgenike kuid ka Eesti elanikkonna teadlikkuse tõstmisele suunatud jätkumeediakampaania läbi viimine, mis hõlmab sihtrühmani jõudmiseks sobiva meediastrateegia koostamist ja rakendamist, selleks meediapindade planeerimist, broneerimist ja vahendamist, sh jätkumeediakampaania projektijuhtimise teenust, samuti reklaamkandjate kujundamist vastavalt meediaplaanis toodud meediapindadele.

Esitamise tähtaeg: 24.08.2023 13:00

Täpsem info riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6225524/general-info

Pakkumuskutse "Tööinspektsiooni kõneisikutest ametiportreede tegemine“

Tööinspektsioon kutsub Teid esitama pakkumust hankele „Tööinspektsiooni kõneisikutest ametiportreede tegemine“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.08.2023 kell 12.00. Pakkumused palume esitada e-posti aadressil: [email protected].

Hanke ese on Tööinspektsiooni kõneisikutest ametiportreede pildistamise korraldamine. Pakkuja ülesandeks on teostada kõneisikute pildistamine hankija juures, sealhulgas omades sobivat tehnikat ja varustust (näiteks taustafoon) ning organiseerides pildistavate kõneisikute jumestuse.

Lisainfo saamiseks palun pöörduda [email protected].

Viimati uuendatud 19.12.2023