Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsiooni nõustamisteenus

Nõustamisteenust osutatakse E-N kell 9.00-16.30 ja R 9.00-15.00 telefoni (640 6000) või e-kirja teel ([email protected]). Kontorites kohapeal nõustamist ei toimu. Tööinspektsiooni nõustamisteenus on tasuta. Tööinspektsiooni nõustamisjuristid ei osuta õigusabi.

Tööinspektsiooni nõustamisteenus

Tööinspektsioonis annavad nõustamisjuristid ja töökeskkonna konsultandid informatsiooni Tööinspektsiooni järelevalvatavate õigusaktide rakendamisel tekkinud küsimustele. Nõustamisjurist vastab töölepingu, töö- ja puhkeaja, puhkuse, töötasu ja muudele töösuhtega seondutavatele, sh kollektiivseid töösuhteid puudutavatele küsimustele. Töökeskkonna konsultant vastab töökeskkonna ohutust ja töötervishoidu puudutavatele küsimustele.

Nõustamisteenuse eesmärk on aidata töösuhete pooltel käituda töösuhetes teadlikult kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktide ja hea usu põhimõtetega, soodustada töösuhetes õiguskuulekat käitumist ning seeläbi vältida või vähendada töösuhteid reguleerivate õigusaktide rikkumist ja töövaidlusi.

Tööinspektsioon osutab hetkel nõustamisteenust telefoni (640 6000) ja e-kirja ([email protected]) teel. Tööinspektsiooni nõustamisteenus on tasuta. Nõustamisjuristid ja töökeskkonna konsultandid on erapooletud ja usaldusväärsed. Nõustamine on konfidentsiaalne, st nõustamise käigus saadud teave ei kuulu poolte nõusolekuta avalikustamisele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.

NB! Tööinspektsiooni nõustamisjuristid ja töökeskkonna konsultandid ei osuta õigusabi, vaid annavad selgitusi töölepingu seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja nende seaduste alusel antud õigusaktide kohta.

Nõustamisteenust finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.

Nõustamistelefon 640 6000

Infotelefon töötab E-N 9.00-16.30 ja R 9.00-15.00. 

Keerulisemates küsimustes ja pikemat selgitust vajavatel helistajatel on soovitav saata küsimus kirjalikult aadressil [email protected]. Kirjalikult saadetud küsimustele vastab jurist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Parema teeninduse tagamiseks võidakse teie kõned salvestada. Kõnesalvestusi säilitatakse kuni kaks kuud.
Tööinspektsioon võib kasutada Teie andmeid kliendi rahulolu-uuringute korraldamiseks.

Soovitused infotelefonile helistajale:

  • tee enne helistamist endale selgeks küsimus, millele soovid vastust;
  • püüa helistamisel sõnastada küsimus võimalikult arusaadavalt;
  • küsi üks küsimus korraga ja kuula ära vastus;
  • kuula ära vastaja täpsustavad küsimused;
  • küsi ainult seda, mida tõepoolest on vaja teada saada;
  • väldi helistamist kellegi palvel ehk soovita tal endal helistada;
  • väldi probleemiga seotud pikka tausta selgitust, et anda võimalus ka teistel küsida;
  • ära lasku vastajaga diskussiooni.

Kirjuta juristile

Tööinspektsiooni nõustamisjuristide ja töökeskkonna konsultantide poole saate kirjalikult pöörduda alltoodud ankeedi või e-kirja teel aadressil [email protected].

NB! Tööinspektsiooni nõustamisjuristid ja töökeskkonna konsultandid ei osuta õigusabi, vaid annavad selgitusi töölepingu seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja nende seaduste alusel antud õigusaktide kohta.

Vastame üldjuhul 5 tööpäeva jooksul, kuid kui vastamine eeldab info kogumist, siis vastame hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

Tööinspektsioon võib kasutada Teie andmeid kliendi rahulolu-uuringute korraldamiseks.

Kahjuks ei ole allolevale ankeedile võimalik faile lisada. Kui soovite Tööinspektsioonile dokumente edastada, siis palun kirjutage otse [email protected].

Tööinspektsiooni juristid vastavad eesti, inglise ja vene keeles. Võõrkeelsetele kirjadele vastame üldnormina eesti ja võõrkeeles (inglise või vene), välja arvatud juhul, kui soovite vastust saada ainult võõrkeeles ja märgite vastava valiku allpool oleval vormil. Juhime tähelepanu, et teistele asutustele esitamisel võidakse nõuda dokumendi tõlkimist eesti keelde, tõlkekulud jäävad isiku enda kanda ning isikul ei ole võimalik pöörduda dokumendi eesti keelde tõlkimiseks selle väljastanud riigiasutuse poole. 

Viimati uuendatud 03.01.2024