Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ametkondlikud välislepingud

Välissuhtlemisseaduse § 3 punkti 3 kohaselt on ametkondlik välisleping Eesti Vabariigi riigiasutuse või omavalitsusüksuse ja välisriigi asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni kirjalik kokkulepe, mis on sõlmitud vastavalt nende pädevusele ja mida reguleeritakse rahvusvahelise õigusega.

Tööinspektsioon on sõlminud kokkulepped järgnevate välisriigi asutuste või rahvusvaheliste organisatsioonidega:

Viimati uuendatud 21.06.2022