Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Väärtused, missioon, visioon

Tööinspektsioon on Sinu abiline tööelus. Meie soov on, et Eestis oleksid selged töösuhted ja ohutu ning tervistsäästev töökeskkond. Igal aastal kontrollime ligi 100 000 töötaja töökohtade ohutust ning anname e-kirja ja telefoni teel nõu 40 000 korral. Lisaks aitame lahendada aastas ligi 2000 töövaidlust, mille kogusumma oli 2022. aastal ligi 9 miljonit eurot.

Tööinspektsioon on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teeb järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on viia ellu töökeskkonnapoliitikat; teha järelevalvet töökeskkonnas töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle; teha järelevalvet töövahendusteenust osutavate ja renditööjõudu vahendavate ettevõtjate majandustegevuse nõuete ja piirangute täitmise üle; teavitada üldsust, töötajaid ja tööandjaid töökeskkonna ohtudest ning lahendada töövaidlusi ja viia läbi lepitusmenetlusi kohtuvälises töövaidlusi lahendavas organis.

Meie missioon on anda kindlustunne töösuhetes ja ennetada tööõnnetusi.
Soovime, et Eestis on töösuhted selged ja töökeskkond ohutu ning tervistsäästev.

Põhiväärtused

 • Asjatundlik – oleme professionaalsed, kompetentsed, korrektsed, erapooletud ja teeme tööd pühendunult.
 • Usaldusväärne – peame lubadustest kinni, toetame ja tunneme oma vastutust; oleme täpsed, selged ja tegemistes läbipaistvad; kohtleme kõiki võrdselt, väärtustame kõiki arvamusi, pühendume Eestis hea töökeskkonna loomisele.
 • Lahendustele orienteeritud – otsime lahendusi ja ennetame probleeme; saavutame oma eesmärgid läbi paindliku koostöö, professionaalse ja uuendusliku lähenemise, tajudes oma vastutust ühiskonna ees.

Tööinspektsiooni keskkonnahoidlikkuse/kestlikkuse põhimõtted

Tööinspektsiooni Rohelise kontori keskkonnahoidlikkuse/kestlikkuse põhimõtete eesmärgiks on asutuse teenistujate keskkonnateadlikkuse tõstmine ning keskkonnasäästlikkuse propageerimine, keskkonnajuhtimise edendamine ja vastavate oskuste arendamine. Keskkonnateadlikkust tõstame läbi igapäeva harjumuste muutmise töökeskkonnas.

Tööinspektsiooni Rohelise kontori keskkonnahoidlikkuse/kestlikkuse põhimõtete rakendamine on pidev protsess mille rakendamisel on abiks igaüks.

 1. Tarbime toasooja ressursitõhusalt ja energiasäästlikult.
 2. Kasutame võimalusel keskkonnasõbralikke liiklusvahendeid (jalgratas, tõukeratas, rula), jagame sõitu, kasutame ühistransporti või liigume jalgsi!
 3. Eelistame kraanivett pudelijookidele! Ei lase veel asjata voolata!
 4. Kasutame korduskasutatavaid nõusid!
 5. Eelistame mahedat ja hooajalist kohalikku toitu!
 6. Viimasena ruumist lahkudes kustutame tuled!
 7. Taaskasutame materjale ja tooteid! Mõtleme läbi, kas mõistlikum on osta või rentida!
 8. Vähendame jäätmete tekkimist ja eelistame üleliigse pakendita tooteid! Tarbime nii vähe kui vajalik.
 9. Kui võimalik, siis säästame paberit ja ei prindi! Koristame regulaarselt digiprügi!
 10. Sorteerime prügi eeskujulikult:
  • paber ja papp
  • olmejäätmed
  • biojäätmed
  • segapakend (nii klaas-, metall- kui ka plastipakend)
  • ohtlikud jäätmed
  • patareid
  • pandimärgiga taara
 11. Koristades eelistame ökomärgisega vahendeid.
 12. Kingime elamusi ja kvaliteetaega!
 13. Kaasame rohelise kontori põhimõtete rakendamisse kõik oma töötajad. Oleme keskkonnateadlikud, harime ennast ja motiveerime teisi.

Tunnustused 

Euroopa Roheline Kontor

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon tunnustas 2023. aastal Tööinspektsiooni Tallinna kontorit Euroopa Rohelise kontori tiitliga.
Euroopa Rohelise Kontori liikumise eesmärgiks on juurutada organisatsioonis erinevaid keskkonnakorralduslikke meetmeid ja hoiakuid selleks, et vähendada tööga seotud üldist ökoloogilist jalajälge. Ja meil on asutusena heameel, et oleme tegemas edusamme, mida märgatakse ning mis loodetavasti innustavad ka teisi olema alalhoidvamad ja keskkonnasäästlikumad.

Vaimset tervist väärtustav organisatsioon

Tööinspektsioon on üks 126-st, mis pälvis 2023. aastal Peaasi.ee poolt esmakordselt välja antava vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgise. See tunnustus näitab, et selle pälvinud organisatsioon hindab oma töötajate vaimset heaolu ning teeb teadlikke samme selleks, et inimeste tervis oleks hoitud. Tööinspektsioon pälvis vaimset tervist väärtustava organisatsiooni pronkstaseme.

Aasta HR sõber

28. veebruaril 2023 Eesti HR Seltsi poolt korraldatud 550 osalejaga ERHS Summitil kuulutati esmakordselt välja HR auhindade võitjad 5 kategoorias: HR vabatahtlik, HR lahendus, HR sõber, HR tiim ja HR tegu. Võitjaks osutusid: HR tegu kategoorias Wise’i (endine Transferwise) uus puhkuste poliitika, HR tiim kategoorias Lidl Eesti personaliosakond, HR Vabatahtlik kategoorias Vitalina Lomatchenko (Maxima), HR lahendus kategoorias Stebby ja HR sõber kategoorias Tööinspektsioon.

Tööõnnelikud inimesed. 

Peale heaolu-uuringu läbiviimist organsatsioonis tunnustas HappyMe meid Tööõnnelikud inimesed märgisega.

Kaugtöö Tegija

Tööinspektsioon sai Kaugtöö Tegija 2018 märgise, mille eesmärk on tunnustada kaugtööd praktiseerivaid ettevõtteid Eestis. Märgis kehtib kolm aastat, seejärel saab seda uuesti taotleda ja ettevõtte arenguid kaugtöös tutvustada. 2018. aastal sai märgise kokku 31 ettevõtet. Kõik need organisatsioonid võivad edaspidi märgist oma veebilehel ja muudes materjalides kasutada. Kaugtöö Tegija 2018 on Targa Töö Ühingu ja partnerite ellukutsutud projekt, edendamaks kaugtööd Eestis ja tunnustamaks neidettevõtteid, kes kaugtöövõimalusi oma töötajatele pakuvad.

Austame erinevusi. 

21. märtsil 2018 ​tunnustati Mitmekesisuse märgisega "Austame erinevusi" 17 Eesti ettevõtet ja organisatsiooni, ka Tööinspektsioon sai märgise. Mitmekesisuse märgis on kvaliteedimärk, mis näitab, et ettevõte on atraktiivne tööandja, mis ootab tööle talente sõltumata nende soost või taustast. See saadab väärtuspõhise sõnumi ka klientidele ja koostööpartneritele, et ettevõte hoolib Eestist ja maailmast ning annab oma panuse selle paremaks muutmiseks. Mitmekesisuse märgis on loodud Eesti Inimõiguste Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi koostöös. Märgis on seotud mitmekesisuse kokkuleppega, millele on alla kirjutanud juba ligi sada Eesti organisatsiooni.

Viimati uuendatud 19.12.2023