Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsiooni peadirektori kohtumised lobistidega

Valitsus kiitis 18. märtsil 2021 heaks lobistidega suhtlemise hea tava, mille kohaselt teavitab Tööinspektsioon avalikkust mitte harvemini kui kord kvartalis asutuse veebilehel peadirektori ametitegevuse raames toimunud kohtumistest huvirühmade ja lobistidega.

Lobistidega suhtlemise hea tava:

  • Täpsustab lobitöö ja lobisti mõisted.
  • Kehtestab ametiisikutele kohustuse avalikustada vähemalt kord kvartalis asutuse veebilehel kohtumised lobistidega.
  • Hea tava seab ametiisikule kohustuse hoiduda vähemalt aasta jooksul pärast ametist lahkumist lobitööst oma endise ametiasutuse suhtes ja minemast tööle selle lobisti või tema esindatava huvirühma heaks, kelle suhtes ta viimasel aastal ametis olles otsuseid tegi.
  • Kui ametiisik on vahetult enne ametisse asumist töötanud lobistina või mõne huvirühma huvides, tuleb tal aasta jooksul hoiduda toimingutest ja otsustest antud lobisti või huvirühma suhtes.
  • Hea tava kohaldub ministeeriumi juhtkonna liikmetele, riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele.

Tabelis on esitatud kohtumise kuupäev, kohtumise teema, Tööinspektsiooni esindaja(d), kes kohtumisel osalesid ning huvirühma või lobisti esindava organisatsiooni ja esindaja nimi.

2023

Kohtumise kuupäev

Kohtumise teema

Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon

Ametiisiku nimi ja ametikoht

18.10.2023 Rail Baltic Estonia OÜ algatusel kohtumine, kus tutvustati RB tegutsemismudelit, tööohutuse tagamiseks väljatöötatud põhimõtteid ja nende rakendamise plaane. Otsiti koostöökohtu tööohutuse sõnumite jagamiseks. Rail Baltic Estonia OÜ, tööohutuse ekspert Birgit Vanaveski, Tervise ja tööohutuse spetsialist Liina Laanemäe, ohutuse juht Atis Saulitis Kaire Saarep, peadirektor,
Piret Kaljula, töökeskkonna konsultant
13.06.2023 GoWorkaBit´i algatusel toimus kohtumine, mille käigus tutvustas GoWorkaBit oma teenust ja arutati tööõiguslikke aspekte (sh vajadust õigusaktide muutmiseks) ja järelevalvet puudutavaid küsimusi. GoWorkaBit Estonia OÜ, juhatuse liige Kristjan Vanaselja, kaasasutaja Gerli Veermäe ja ettevõtte esindaja vandeadvokaat Katrin Sarap. Kaire Saarep, peadirektor.
Silja Soon, järelevalve osakonna juhataja.
Kairit Kuusemaa, õigusnõunik.

Kohtumise kuupäev

Kohtumise teema

Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon

Ametiisiku nimi ja ametikoht

Detsember 2022 Kohtumisel andis peadirektor ülevaate Tööinspektsiooni tegevustest ja tulemustest 2022.aasta 11 kuu jooksul ning kavandatud suundadest 2023.aastal. Samuti arutati sotsiaalpartneritele käesoleval ajal muret tekitavaid küsimusi. Tööandjate Keskliidust Arto Aas ja Piia Zimmermann, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonist Ille Nakurt-Murumaa ning Eesti Ametiühingute Keskliidust Jaan-Hendrik Toomel, Nelli Loomets, Evelin Tomson ja Ivika Aman  Peadirektor Meeli Miidla-Vanatalu
September 2022 Kohtumisel andis peadirektor ülevaate Tööinspektsiooni tegevustest ja suundadest 2022.aastal ning arutati organisatsioonide omavahelise koostöö arendamise võimalusi. Samuti vastas peadirektor töötajate esindusorganisatsioonide esindajate küsimustele. Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatus (juhatuse koosseis EAKL kodulehel). Peadirektor Meeli Miidla-Vanatalu
märts - august 2022 Aruandeperioodil avalikustamisele kuuluvaid kohtumisi ei toimunud
08.02.2022 Peadirektor andis ülevaate 2021. aasta töökeskkonna olukorrast Tööinspektsiooni vaates, samuti asutuse 2022.aasta prioriteetidest, fookustest ja eeldatavatest tulemustest. Sotsiaalpartnerite esindajad esitasid täpsustavaid küsimusi ja kommentaare ning rääkisid oma ootustest. Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajad Peadirektor Maret Maripuu ja peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu
02.02.2022 Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu algatusel ja Justiitsministeeriumi korraldamisel toimunud arutelu teemal, kuidas asutused saavad aidata liidu liikmetel ennetada tööalast ärakasutamist ning kontrollida lepingupartnerite tausta ehk kuidas saaksid liidu liikmed omalt poolt kaasa aidata tööalase ärakasutamise ja inimkaubanduse ohu vähendamisele. Samuti räägiti liidu ootustest riigiasutustele, sh Tööinspektsioonile. Eesti Hotellide ja Restoranide Liit peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu
31.01.2022 Arutelu, kuidas toimida olukorras, kus on vajalik suunata töötajad tegema tööd, mis ei ole nende jaoks tavapärane ja millised on selles olukorras tööandja õigused ja kohustused nii töösuhete kui töökeskkonna vaates. Eest Kaupmeeste Liidu esindajad Peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu

Kohtumise kuupäev

Kohtumise teema

Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon  

Ametiisiku nimi ja ametikoht

05.10.2021  Ülevaade olukorrast Eesti töökeskkonnas ja riskinalüüside esitamisest Tööonspektsioonile. Arutati usaldusisikute paremat kaasamist Tööinspektsiooni järelevalvemenetlusse ja usaldusisikute kaitsest töövaidluskomisjonides. Ametiühingute Keskliidu juhatuse liikmed Peadirektor Maret Maripuu
11.05.2021 Arutlus, kuidas kaitsta eesliini töötajaid (kes ei saa teha kaugtööd) ohu eest, mis kaasneb kaastöötajate reisilt naasmisel töökohale koheselt peale reisimist. Ühe töötaja haigestumine võib tähendada pangakontori sulgemist, mis seab ohtu elutähtsa teenuse pakkumise.  Swedbanki personalidirektor Ülle Matt Peadirektor Maret Maripuu ja peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu
03.05.2021 Tööinspektsioon tutvustas Tööelu Infosüsteemi (TEIS) riskianalüüsi moodulit. Tööandjate Keskliidu (Arto Aas, Piia Zimmermann) ja Ametiühingute Keskliidu (Peep Peterson, Nelli Loomets) esindajad Peadirektor Maret Maripuu ja peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu
03.05.2021 Eelviidatud kohtumise jätkuna toimus peadirektori asetäitjal Meeli Miidla-Vanatalul arutelu Ametiühingute Keskliidu esindajatega seoses töövaidluskomisjoni kaasitujatele TvLS alusel esitatavate nõuetega ja sellest tingitud raskusega leida Ida-Virumaal nõuetele vastavaid töövaidluskomisjoni kaasistujaid. Ametiühingute Keskliidu esindajad Peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu

Viimati uuendatud 23.10.2023