Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soome töökaitseosakond

Soome töökaitseosakonna üleriigilisel telefoninumbril 0295 016 620 antakse infot töötervishoiu ja tööohutuse ning töötingimustega seotud küsimustele.

Soome ja rootsi keeles saab infot esmaspäevast reedeni 9.00–15.00.

Inglise keeles saab infot teisipäevast neljapäevani 9.00–12.00.

Kirja, e-posti teel või muul viisil info saamiseks on soovitav võtta ühendust kohaliku töökaitseosakonnaga. Kohalikud tööakaitseosakonnad on jagatud viieks piirkonnaks ja vastutav piirkond on see, kus asub töötaja töökoht. Töökaitseosakondade nõustamisteenus on tasuta.

Kohalikud töökaitseosakonnad leiad siit.

Nõustamisel käsitletakse töölepingulise suhte pinnalt tõusnuid küsimusi. Enim küsitakse nõustamisteenuselt töötasu kohta.

Kui läbirääkimised tööandjaga on tulutud, pöörduge oma ametiliidu poole.

Näiteks ehitusliit: https://rakennusliitto.fi/et/

Kui te ei ole ametiliidu liige, võite õigusabi saamiseks pöörduda teiste õigusteenuste pakkujate poole, näiteks õigusabibüroode, advokaadibüroode ja teiste eraõiguslike juristide poole. Tööinspektor ei saa aidata hagi esitamisel ega ka kohtus abiks olla.

Kui kahtlustate, et teie tööandja on maksejõuetu, võtke viivitamatult ühendust riikliku ettevõttega Majandusarengu-, transpordi- ja keskkonna keskusega (ELY-keskus), et esitada töötaja palgatagatise nõude avaldus (työntekijän palkkaturvahakemus). Palkkaturvahakemus on juriidiline palganõue. Avaldus tuleb esitada kolme kuu jooksul alates nõude maksetähtpäevast.

Lisateavet palgatagatise kohta soome keeles leiate ELY-keskuse veebisaidilt ja soomekeelne avalduse vorm.

Lisateave palgatagatise kohta inglise keeles ja inglisekeelne avalduse vorm.  

Vaata ka inglisekeelseid webinare:

Lisaks on Soome siseministeerium loonud uue rakenduse aitamaks Soome tööle tulevaid inimesi. Rakendus on saadaval 26 keeles, ka eesti keeles. Lisaks tööga otseselt seotud teemadele, saab sealt lugeda ka näiteks, kuidas oma võlgadega hakkama saada.

Viimati uuendatud 23.01.2024