Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsiooni aastaraamat

Igal aastal valmib Tööinspektsiooni tegevustest ülevaade, mis võtab kokku, millised trendid, õnnetused ja probleemkohad paistsid aasta jooksul välja.