Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Blanketid ja vormid

Sellele lehele on koondatud erinevad vormid, blanketid ning nende täitmise juhendid.
Taotlused, teatised ja avaldused palume esitada Tööinspektsioonile e-posti teel [email protected] (digiallkirjastatult), posti teel, vastuvõtul või jätta kinnises ümbrikus Tööinspektsiooni postkasti.

Eluohtlik või surmaga lõppenud tööõnnetus

Eluohtlikust või surmaga lõppenud tööõnnetusest peab tööandja viivitamatult teatama Tööinspektsiooni.

Tööandja on kohustatud uurima kõiki tööõnnetusi.
Kui tööõnnetuse tagajärg on ajutine töövõimetus või surm, koostab tööandja akti või raporti Tööinspektsiooni iseteeninduses kolme tööpäeva jooksul pärast õnnetusjuhtumi uurimise lõpetamist.

Töövaidlused

Avaldus töövaidluskomisjonile

Töövaidlusavaldusi võtavad vastu töövaidluskomisjonid (avaldus saata e-posti teel digiallkirjastatult, kahes eksemplaris posti teel või tuua kohale vastuvõtuajal). Täpsema info avalduse koostamise kohta leiad siit.

Töötervishoid ja tööohutus

Teavitus (esitada Tööinspektsioonile e-posti teel [email protected] (digiallkirjastatult), posti teel, vastuvõtul või jätta kinnises ümbrikus Tööinspektsiooni postkasti):

Teavitamine Tööelu infosüsteemi iseteeninduses: https://iseteenindus.ti.ee/

Vormides kasutatav ametikood ja tegevusala kood valige vastavatest klassifikaatoritest:

Viimati uuendatud 07.02.2024