Blanketid ja vormid

Sellele lehele on koondatud erinevad vormid, blanketid ning nende täitmise juhendid.
Taotlused, teatised ja avaldused palume esitada Tööinspektsioonile e-posti teel [email protected] (digiallkirjastatult), posti teel, vastuvõtul või jätta kinnises ümbrikus Tööinspektsiooni postkasti.

Raske või surmaga lõppenud tööõnnetus

Raskest või surmaga lõppenud tööõnnetusest peab tööandja viivitamatult teatama Tööinspektsiooni.

Tööandja on kohustatud uurima kõiki tööõnnetusi, kui tööõnnetuse tagajärg on ajutine töövõimetus, raske kehavigastus või surm koostama 10 tööpäeva jooksul tööõnnetuse raporti ja esitama 3 tööpäeva jooksul Tööinspektsiooni.

Avaldus rikkumise kohta

Tööinspektsioonile on võimalik esitada avaldust erinevate rikkumiste kohta.

(NB! Mitte esitada töövaidluskomisjonile!).

Avaldus töövaidluskomisjonile

Töövaidlusavaldusi võtavad vastu töövaidluskomisjonid (avaldus saata e-posti teel digiallkirjastatult, kahes eksemplaris posti teel või tuua kohale vastuvõtuajal). Täpsema info avalduse koostamise kohta leiad siit.

Vormides kasutatav ametikood ja tegevusala kood valige vastavatest klassifikaatoritest:

Viimati uuendatud 07.11.2022