Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööohutusega on Eestis jätkuvalt probleeme, kuid tunnustust vajavad eeskujulikud ettevõtted

14.09.2023 | 09:53

Kuigi Eesti töötervishoid ja -ohutus on viimase 10 aastaga teinud märkimisväärse arengu, näeb Tööinspektsioon siiani töökeskkondade ohutuses mitmeid kitsaskohti. Samas on näha iga aastaga järjest enam tublisid ettevõtteid, kes on andnud endast parima, et luua oma töötajatele hea ja tervist säästev töökeskkond. Just selliste ettevõtete tunnustamiseks annab Tööinspektsioon sel aastal juba üheksandat korda välja Hea Töökeskkonna auhinna.

Ühelt poolt on Eestis tööõnnetuste arv vähenenud – kui aastal 2012. toimus 4148 tööõnnetust, siis eelmisel aastal oli see arv 3712.  „Samas juhtub Eestis jätkuvalt iga päev umbes 10 tööõnnetust ning kokku kaotasime tööõnnetuste tõttu eelmisel aastal ca 1,1 miljonit töötundi ning 5,5 miljonit eurot - seda on liiga palju!“ räägib Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep.  Ta toob näite, et ainuüksi ehitussektoris esineb hinnanguliselt üle 85% kontrollitud ettevõtetes tööohutusega seotud puudusi.

Igal organisatsioonil on kohustus hinnata oma töökeskkonnas esineda võivaid riske ning leida parimad meetmed nende maandamiseks. Saarep selgitab, et hea töökeskkond ei tähenda ainult füüsilist ohutust (trepipiirded, isikukaitsevahendid jms), vaid ka vaimset poolt, seega tuleb riskianalüüsis arvesse võtta ka psühhosotsiaalseid ohutegureid. „Mida rohkem on tööandja teinud ära oma töötajate heaoluks, nii füüsilise kui ka vaimse tervise kaitseks, seda parem kõikidele osapooltele – hoitud töötaja on ka rohkem motiveeritud panustama ettevõtte eesmärkide täitmisesse,“ lisab Saarep.

Peamised mured on seotud juhendamise ja ebavõrdse kohtlemisega

Töökeskkonnaga seotud murekohti on erinevaid. Kõige tavapärasemad on näiteks juhendamine ja väljaõpe – tihti kasutatakse liiga üldiseid juhendeid, mis ei pruugi arvestada konkreetse töö ja töökeskkonna eripäradega. Tulemuseks on see, et töötaja ei oska kasutada ohutuid töövõtteid ja paraku on siis ka õnnetused kerged juhtuma. Lisaks on väga oluline, et kogenud töötaja näitaks täpselt ette, kuidas tööd ohutult teha ning milliseid isikukaitsevahendeid tuleb kasutada.

Varasemalt on Hea Töökeskkonna auhinnale kandideerinud ettevõtete hindamisel silma jäänud ka olukorrad, kus peakontorites on hästi läbi mõeldud ja korraldatud tegevused, näiteks tähistatakse koos sünnipäevi või nauditakse puuviljapäevi, kuid paraku pole need hüved alati kättesaadavad töötajatele, kes asuvad peakontorist kaugemal. On ette tulnud ka olukordi, kus kaugemal asuvas struktuuriüksuses ei ole täidetud ka õigusaktide nõuded, näiteks on puudu esmaabiandja või on vajakajäämisi töötajate juhendamises.

Parimad praktikad on teistele eeskujuks

Selleks, et jagada parimaid praktikaid ja tunnustada tublisid ja eeskujulike ettevõtteid, kutsub Tööinspektsioon kõiki ettevõtteid kandideerima Hea Töökeskkonna auhinnale. Selleks, et auhinnast saaksid kasu ka teised ettevõtted,  jagatakse sel aastal uuendusena parimaid praktikaid ja kogemusi, kuidas on tõstetud töötajate heaolu ja muudetud töökeskkond ohutumaks.

Eelmisel aastal võitis auhinna väikeettevõtete kategoorias Bondora Group AS ning suuremate ettevõtete kategoorias Interconnect Product Assembly AS.

Hea töökeskkonna auhinnale saab kandideerida kuni 6. oktoobrini. Loe kandideerimistingimuste kohta lähemalt SIIT.

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus