Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Esmakordselt avalikustab Tööinspektsioon nimekirja ettevõtetest, keda sel aastal kontrollima hakatakse

08.01.2024 | 14:40

Tööinspektsioon avaldab valimi ettevõtetest, keda plaanitakse sel aastal kontrollida. Valikusse sattusid eeskätt ettevõtted, mis ei ole esitanud töökeskkonna riskianalüüsi, kus on juhtunud mitmeid tööõnnetusi ja tegevusala on kõrgema riskitasemega.
    • Jaga

Igal aastal kontrollib Tööinspektsioon 100 000 töötaja töökohtade ohutust ja seda ligikaudu 4000 ettevõttes. Paraku juhtub igal aastal Eestis üle 3000 tööõnnetuse, mis tähendab, et iga päev juhtub keskmiselt 8 tööõnnetust.

Tööinspektsioon otsustas avalikustada oma selleaastase järelevalve valimi eesmärgiga suunata tööandjaid veelgi rohkem tööohutusele ja töötervishoiule mõtlema. See annab tööandjale võimaluse üle vaadata, kas töökeskkond on ohutu, riskianalüüs ajakohane ja Tööinspektsiooni iseteeninduses esitatud. 2024. aastasse planeeritud kontrollitavate ettevõtete nimekirja leiab siit:

Külastatavad ettevõtted on valitud välja erinevate kriteeriumite alusel. Nende seas on ettevõtted, kus ei ole esitatud töökeskkonna riskianalüüsi, tööõnnetuste ja töövaidluste arv töökohal on suur ning tegevusala on kõrgema riskitasemega või kuulub sihtkontrollide kavva. Küll aga võib juhtuda, et ettevõte ei ole eespool viidatud valimis, kuid tööinspektor siiski teostab kontrolli, sest ettevõttes diagnoositi kutsehaigestumine, juhtus tööõnnetus või laekus vihje või kaebus.

Tööinspektsiooni kontrollid toimuvad kogu 2024. aasta jooksul ja mõned võivad olla etteteatamata. Valimis ei ole märgitud, millal ettevõtet külastatakse. Kontrollitakse tööohutust, töötervishoidu ja töösuhteid, et ära hoida tööõnnetusi, vältida tööga seotud haigestumisi ja luua töökeskkond, kus on kõigil hea töötada.

Konsultant annab nõu, kuidas töökeskkond ohutuks muuta

Mitmetel ettevõtetel, need on eraldi ära märgitud valimis, on võimalus kutsuda oma ettevõttesse ise töökeskkonna konsultant, kes annab nõu, kuidas töökeskkonda turvalisemaks kujundada. Konsultant annab soovitusi töökeskkonna juhtimissüsteemi ülesehituseks. Töökeskkonna konsultandid näevad oma töö käigus väga erinevaid töökeskkondi ja seetõttu oskavad nad soovitada häid praktikaid ja lahendusi.

Lisainfo:
Carolin Liis Tamm
Kommunikatsioonispetsialist
Tööinspektsioon

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus