Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Terve aasta pöörab Tööinspektsioon oma kontrollides tähelepanu isikukaitsevahendite väljastamisele ja kasutamisele ning esmaabi korraldusele. Kontrollide eesmärk on ennetada tööõnnetusi, mille põhjuseks on isikukaitsevahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine ning suurendada töötajate teadlikkust ja seeläbi aidata luua turvaline töökeskkond. Ühtlasi soovime välja selgitada, kas tööandja on taganud töötajatele vajaliku esmaabi töökohal.

Kontrollitavate ettevõtete tegevusvaldkond ei ole määratletud, seega võib tööinspektor külastada erineva sektori ettevõtteid täpset aega ning kohta ette teatamata.

Eelnevatel aastatel toimunud kontrollimiste käigus on ilmnenud, et isikukaitsevahendite puudumine või mittekasutamine on Eesti töökeskkonnas jätkuvalt probleem. Vajakajäämisi on ka töötajatele sobivate isikukaitsevahendite väljastamisel, nende hoiustamisel ning ohualade, kus on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendit, märgistamisel.

Lisaks isikukaitsevahendite väljastamisele, kasutamisele, hoiustamisele ja märgistamisele, vaatavad tööinspektorid kontrollide käigus üle töökeskkonna riskianalüüsi ning esmaabi korralduse (esmaabivahendite olemasolu, esmaabiandja määramine ja tema kehtiv koolitus, märgistused).

Seoses sihtkontrollidega, palume tööandjatel veenduda:

  • kas ettevõttes on korraldatud töökeskkonna riskianalüüs, mis sisaldab tegevuskava töötajate terviseriski vältimiseks ja vähendamiseks?
  • kas töökeskkonna riskianalüüs on lisatud Tööinspektsiooni iseteenindusse? (iseteenindus.ti.ee)?
  • kas töötajatele on tööandja kulul väljastatud töö tegemiseks vajalikud isikukaitsevahendid?
  • kas töötajad kasutavad neile väljastatud isikukaitsevahendeid?   
  • kas tööandja peab töötajatele väljastatud isikukaitsevahendite arvestust?
  • kas neid isikukaitsevahendeid, mida parajasti ei pea kasutama, hoitakse selleks ettenähtud kohas, nt eraldi ruumis või kapis?
  • kas asjakohaste ohutusmärkidega on märgistatud töökoha ohualad, kus on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid?
  • kas töökohal on tagatud töötajale esmaabi ja esmaabivahendite kättesaadavus?

Kui Teie  ettevõte satub sihtkontrolli käigus külastatavate hulka, siis loodame heale kootööle. Meie ühine eesmärk on muuta töökeskkond ohutumaks ja tervisesõbralikumaks. Sihtkontrolli tulemuste põhjal koostame ülevaate nõuannetega, mis on abiks ka neile tööandjatele, kelleni me sel korral ei jõua.

Kõikidel tööandjatel on võimalus tasuta kutsuda oma ettevõttesse töökeskkonna konsultant, kes annab nõu, kuidas luua ohutu ja töötaja tervist hoidev töökeskkond. Soovi korral palume kirjutada aadressile [email protected]. Infot tööeluga seotud teemade kohta leiate tööelu portaalist.

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus