Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööõnnetusterohket ehitussektorit veendakse isikukaitsevahendeid kasutama

25.11.2022 | 12:17

Ehitussektor on endiselt töötajate jaoks üks ohtlikumaid sektoreid. Ainuüksi sel aastal on ehituses aset leidnud pea 270 tööõnnetust ning kaotanud elu kolm töötajat. Käima lükatud projekti eesmärk on kaitsta ehitajaid ja nende tervist isikukaitsevahendite kasutamise edendamise läbi.

Kui tööõnnetuste arv kõikide sektorite peale kokku on Eestis viimasel kümnendil langenud, ei saa sama öelda ehitussektori kohta, kus õnnetuste arv on püsinud võrdlemisi stabiilsena. Viimase viie aasta jooksul pole olnud ühtegi aastat, kus ehitussektoris poleks toimunud surmaga lõppenud tööõnnetust. Tööõnnetustest tulenevate tervisekahjustuste vähendamiseks viisid Mõttekoda Praxis, Tööinspektsioon ja Sotsiaalministeerium läbi uuringu, mis keskendus isikukaitsevahendite kasutamisele ehitussektoris.

Isikukaitsevahendite kasutamine mängib ehitussektoris tööõnnetuste ennetamisel olulist rolli: kiiver, kukkumiskaitsevahendid, kindad jt isikukaitsevahendid aitavad ära hoida tööõnnetusi ja päästa elusid.  Eesti ehitussektori töötajatega tehtud intervjuudest selgus, et isikukaitsevahendite ebapiisava kasutamise põhjuseid on palju – muuhulgas kättesaadavus, ettevõtte teadlikkus ja motivatsioon, isikukaitsevahendite kasutamise mugavus (või ebamugavus), aga ka ohutusega seotud kogemused ja motivatsioon.

“Kui töötaja on objektil ja tal ei ole isikukaitsevahendeid — ja ei oska neid ka küsida, siis see on ilmselge põhjus, miks ta neid ei kasuta,” kirjeldas üks uuringusse kaasatud ehitaja töösituatsiooni, kus isikukaitsevahendeid ei kasutata.

Sellel aastal toimunud Tööinspektsiooni sihtkontrollide käigus avastati ehitussektoris kokku 527 rikkumist. Nõuetele vastavaid ehitusobjekte oli alla 10% kõikidest kontrollitutest, mis näitab, et arenguruumi ohutuse tagamisel on palju. Need rikkumised võivad kõrvaldamata jätmise korral viia järgmiste tööõnnetuseni.

Uuringus analüüsiti, kuidas suunata ehitajaid nutikalt isikukaitsevahendeid kasutama ning töötati välja kleebised sõnumiga "Parem kanda kui kahetseda". Ehitusplatsidel asuvatesse olme- ja riietusruumidesse riputati töötajatele mõeldud visuaalselt atraktiivsed ja lühikesed kleebised, mis tuletavad meelde isikukaitsevahendi kasutamise olulisust.

Uuringu tulemusi tutvustatakse 1. detsembril Tallinna Tehnikakõrgkoolis (Pärnu mnt 62, Tallinn). Kohtumisel räägivad eksperdid muuhulgas peamistest probleemidest ehitusel ning kaasavad osalejaid arutelusse, kuidas saaks isikukaitsevahendite kasutamist lahendada. Täpsemat infot ürituse kohta leiab Tööelu.ee leheküljelt.

LISAINFO
Laura Mallene
Kommunikatsioonijuht
Mõttekoda Praxis
56213970

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus