Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööõnnetuste tõttu väheneb väärtuslike töötajate hulk

24.10.2022 | 11:35

Tööinspektsioon külastas sel aastal 169 ehitusplatsi, et kontrollida ohutusreeglite täitmist ja ennetada raskeid või surmaga lõppevaid tööõnnetusi. Ehitussektoris toimunud tööõnnetuste peamiseks põhjuseks on just kõrgustest kukkumine, kuid pea kõiki selliseid õnnetusi on võimalik ära hoida, kui tööandjad ja töötajad suhtuksid kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse suurema tõsidusega.
    • Jaga

Näiteid ohtlikest olukordadest leiab mitmeid. Näiteks paigaldati Harjumaal ehitusobjektil 3,5 meetri kõrgusel räästaplekki. Töötaja ei kandnud kaitsekiivrit ega kukkumiskaitsevahendeid, mistõttu oleks õnnetuse korral tagajärjed võinud olla väga kurvad. Sel korral pääses töötaja õnneks eluga, sest Tööinspektsioon peatas töö enne, kui midagi tõsist juhtuda sai.

Tööohutuskultuuriga on jätkuvat probleeme

Kevadel ja sügisel toimunud sihtkontrollide käigus avastati kokku 527 rikkumist. Nõutele vastavaid ehitusobjekte oli alla 10% kõikidest kontrollitutest, mis näitab, et arenguruumi on palju. Õnnetuste tagajärjel võib inimene olla pikka aega töölt eemal, mistõttu on ohutuse tagamine elementaarne ja oluline nii töötajate kui tööandjale. Kui ehitusplatsil on ohualad eraldatud ja märgistatud, tellingud kontrollitud, redelid korras, kiiver peas ja kaitsejalanõud jalas, on võimalik kõrgustes töötamine ohutumaks muuta.

„Tööandjal ja töötajal tasuks alati meeles pidada, et turvavarustuseta kõrgustes töötamisel võib küll eksida, kuid selline eksimine on võimalik vaid kord elus - rohkem võimalusi ei anta,“ paneb Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhata Silja Soon südamele. Viimati juhtus traagiline õnnetus selle aasta 26. augustil, kui inimene kukkus 11 meetri kõrguselt alla ning hukkus. Seda õnnetust oleks saanud vältida, kui oleks kasutatud nõuetekohaselt turvavarustust.

Ohtlikud redelid ja peidus kiivrid

Tööinspektorid avastasid kontrollide käigus 25 objekti, kus ei kasutatud nõuetele vastavalt redelit. Näiteks olid redelid puidust ise ehitatud või libisemise takistamiseks kinnitamata. Sellistel juhtudel nende kasutamine keelati. Jätkuvalt on probleeme ka kaitsekiivri kasutamisega - probleeme esines 49-l ehitusobjektil. Kiivrid on küll töötajatele antud, aga neid ei taheta kanda, sest nendega on teatud asendis ebamugav töötada. Lahendusena soovitas Tööinspektsioon tööandjatel hankida lõuaaluse kinnitusega kaitsekiivrid.

Tööinspektsioon pakub võimalust kutsuda ettevõttesse töökeskkonna konsultant, kes annab nõu, kuidas töökeskkonda töötajate tervist säästvamaks muuta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile [email protected]. Rohkem infot saab Tööinspektsiooni infotelefonilt 640 6000 ja käesolevalt kodulehelt.

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus