Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsiooni tunnustati kolmandat korda „Austame erinevusi“ märgisega

16.09.2022 | 11:19

Tööinspektsioonile anti üle märgis „Austame erinevusi“, millega tõstetakse esile tööandjaid, kes peavad lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist. Kõik märgise saajad hoolivad ka üldisest heast töökeskkonnast.

Peadirektori Meeli Miidla-Vanatalu sõnul on märgise saamine meeldiv tunnustus. „Meil Tööinspektsioonis on hea meel ja uhke tunne saada kolmas kord tunnustatud mitmekesisuse märgisega. Mitmekesisus ja selle väärtustamine on meie igapäevase töö loomulik osa ja kanname seda väärtust ka meeskonnana."

Oma tegevustega püüame edendada mitmekesisuse teadvustamist ja võrdse kohtlemise põhimõtet. Austame mitmekesisust nii järelevalve läbiviimisel, nõustamisteenuse osutamisel kui ka töövaidluste lahendamisel. Personalipoliitikas lähtume, et kõiki töötajaid koheldaks võrdselt, olenemata soost, rahvusest, vanusest, seksuaalsest, usust ja poliitilisest veendumusest. Töötajate seas on meil esindatud erinevad sotsiaalsed grupid – mehed-naised, erinevad vanusegrupid, erinevate huvide, poliitiliste ja usuliste veendumustega inimesed ja töötajaid erinevast rahvusest. Eelarvamustevaba värbamine aitab teenistusse võtta parimaid talente. 

Tulevikus sooviksime rohkem tagada ka soolist tasakaalu. Hetkel on tööl rohkem naisi kui mehi, kuid see oleneb teenistusse värbamisel kandidaatidest, nende oskustest ja sobivustest teenistuskohale. 

Panustame ühiselt, et töösuhted oleksid selged ja töökeskkond ohutu ning tervistsäästev!

Ürituse galerii leiad siit: https://www.dropbox.com/sh/zy1msb0ggs1etdg/AABdwEi4IZWkKM1h4DDC6s58a?dl=0 

Fotograaf: Raul Mee

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus