Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsiooni juhiks saab Kaire Saarep

05.12.2022 | 15:24

Tervise- ja tööminister Peep Peterson kinnitas ametisse uue tööinspektsiooni peadirektori Kaire Saarepi. Saarep asub ametisse 1. jaanuarist.

“Soovime kõik, et töö oleks rikastav, keskkonnale sõbralik, rahvusvaheline, tagaks rahva heaolu ja iseseisvuse. Seejuures peavad töö tegemisel olema tagatud osapoolte õigused, töö peab olema tervislik ja ohutu. Õiguste vastu suudavad eksida ja vaimset ja füüsilist tervist võivad ohustada kahjuks iga valdkonna ettevõtted ja asutused. Tõhus partnerlus, konsulteerimine ja nutikas jälevalve aitavad kindlasti kaasa tervise ja motivatsiooni hoidmisele tööpaikades,” kommenteeris tööinspektsiooni tähtsust tervise- ja tööminister Peep Peterson.

“Tööinspektsioon saab tugeva juhi. Uuel juhil on väga hea tunnetus tööelus ette tulevate probleemide olemusest ja õiglased ideed nende paremaks lahendamiseks. Omalt poolt sõnastan ootusena järelevalve tõhustamise kaughalduse teel, töötervishoiu kompetentsi suurendamise, eriti vaimse tervise valdkonnas ja loomulikult konstruktiivselt nõudliku partnerluse tooni hoidmise tööandjatega,” lisas Peterson.

"Kaire Saarepil on töökeskkonna tervislikkust väärtustava ja organisatsiooni seest kasvanud juhina suur potentsiaal arendada tööinspektsiooni koostööd ministeeriumi valitsemisala asutuste üleselt, et pakutav teenus lähtuks kliendist ja oleks efektiivselt korraldatud,“ ütles sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

Kaire Saarep on töötanud tööinspektsioonis alates 2016. aastast, alustades nõustamisjuristina ja jõudes viimased viis aastat töötada ennetusosakonna juhatajana. „Alustades tööinspektsioonis nõustamisjuristina ja liikudes edasi osakonna juhiks, süüvisin üsna kiirelt Eesti töötajate ja tööandjate igapäevastesse muredesse. Tööinspektsioon peab olema eelkõige partner tööturu osapooltele. Selleks plaanin kindlasti edasi arendada olemasolevat nõustamisteenust, kus nii töötajad kui tööandjad saavad igapäevaselt tuge ja nõu nii töösuhete kui töökeskkonna kohta. Vähenema peavad vaimse tervise ohud ja tugevnema töövõime kaotuse ennetamine töökohal. Veelgi hõlpsamaks peab muutuma iseteeninduskeskkond ja vähenema bürokraatia,“ ütles tööinspektsiooni uus peadirektor Kaire Saarep.

Tippjuhtide valikukomisjon kuulutas avaliku konkursi tööinspektsiooni peadirektori  ametikohale välja 14.oktoobril. Kokku oli konkursil 10 kandidaati, kellest lõppvooru jõudis kaks.

Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on viia ellu töökeskkonnapoliitikat, ennetada ohtusid ja teha järelevalvet töökeskkonnas töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle; töövahendusteenust osutavate ja renditööjõudu vahendavate ettevõtjate majandustegevuse nõuete ja piirangute täitmise üle, teavitada üldsust, töötajaid ja tööandjaid töökeskkonna ohtudest ning lahendada töövaidlusi ja viia läbi lepitusmenetlusi kohtuvälises töövaidlusi lahendavas organis.

Lugupidamisega

Riina Soobik
Meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeerium
+372 626 9149 / + 372 5340 0736
[email protected] / [email protected]
www.facebook.com/sotsiaalministeerium

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus