Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon: puidutööstuste töövahendid on liialt sageli korrast ära

09.08.2022 | 11:27

Tööinspektsioon kontrollis tööohutust 88 puidutööstusettevõttes. Kokku tuvastati 497 puudust ja ettekirjutusi tehti 61% kontrollitud ettevõtetest. Vaid 10% kontrollitud puidutööstusest ei tuvastatud ühtegi sihtkontrolliga seonduvat puudust.
    • Jaga

Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soone sõnul on puidutööstus tööõnnetuste sageduse vaates üks ohtlikematest tegevusvaldkondadest. „Ei saa kindlasti rahul olla olukorraga, kus vaid 10% sihtkontrolli käigus kontrollitud ettevõtetel oli kõik korras,“ ütles ta.

Enam kui pooltes ettevõtetes puudusid ohutusmärgid kohtades, kus peab kasutama isikukaitsevahendit. 19% puidutööstuse ettevõtetel oli korraldamata töökeskkonna riskianalüüs, 35% see Tööinspektsioonile edastamata või 42% ettevõtete riskianalüüs vajas täiendamist. Puidutööstustes võib töö käigus sattuda silma võõrkeha, seetõttu peab silmaloputusvahend olema kiirelt kättesaadav. 34% ettevõtetes silmaloputusvahend puudus.

Töövahendite puhul kontrolliti kaitsepiirete või kaitseseadiste olemasolu. 69% ettevõtetes puudusid töövahendiga ohtlikku kokkupuudet vältida aitavad kaitsepiirded. Suuremalt jaolt olid töötajale väljastatud isikukaitsevahendid ja neid ka kanti, probleeme esines alla 15% ettevõtetest.

Olmeruumidega oli üldjoones hästi, kuid mõningaid puudus siiski oli. Mõnes ettevõttes polnud töötajatel riietus- või puhkeruumi ja 10% ettevõtetes oli probleeme pesemise võimaldamisega.

Sihtkontrolli tulemustest lähtuvalt soovitame:

  • Hoidke töökeskkonnariskianalüüs vastavuses töökeskkonnaga;
  • Teavitage Tööinspektsiooni, kui riskianalüüsi käigus selgus kantserogeenide või mutageenidega kokkupuute oht;
  • Kontrollige regulaarselt, kas tööprotsessis kasutatavatel töövahenditel on vajalikud kaitseseadised ja kas need on töökorras;
  • Märgistage ohutusmärkidega töökohtade ohualad, kus on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendit;
  • Varustage töötajad vajalike isikukaitsevahenditega ja nende hoidmiseks ja hooldamiseks oleva kohaga;
  • Hoidke nähtaval kohal esmaabiandja nimi ja telefoni number ja hädaabi number 112;
  • Võimaldage töötajatele puhtad ja piisavalt ventileeritud olmeruumid.

Puidutööstuses registreeriti eelmisel aastal 356 tööõnnetust, millest 92 olid rasked ja 263 kerged.

Carolin Liis Tamm

Kommunikatsioonispetsialist