Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon: peatame töö kohtades, kus siseruumi temperatuur ületab 30 kraadi

30.06.2022 | 13:39

Tööinspektsiooni infotelefonile on kuumalaine ajal laekunud arvukalt murekõnesid töötajatelt, kelle töökohtade temperatuur meenutab Sahara kõrbe. Tööinspektorid peatavad alates tänasest töö siseruumides, kus temperatuur ületab 30 kraadi.

Tööinspektsioon kutsub tööandjaid üles tegema ümberkorraldusi oma töökohtades, et töötajad kuumuse tingimustes hakkama saaksid.  Tööandja kohustus on tagada töötingimused, mis ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust. Kui töökohal on kõrge temperatuur, peab tööandja leidma lahenduse, et selline olukord töötajat võimalikult vähe kahjustaks. Näiteks on asjakohane anda lisavaheaegu ajal, mil temperatuur on kõrge. Kui temperatuur langeb, saab tavapärase töökorraldusega jätkata. Vaheaegu peaks olema võimalik pidada jahedas (kuid mitte liiga külmas) puhkeruumis. Kindlasti peab kuumadel päevadel olema kättesaadav piisavalt joogivett, soovitavalt mineraalainete sisaldusega, sest higistamine  viib organismist välja mineraalaineid ja soolasid.

Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soone sõnul on kuumalaine jaganud Eesti tööandjad justkui kaheks. „Meil on mõistlikud tööandjad, kes on korraldanud töögraafiku ümber, taganud võimaluse inimestele end jahutada või kõige kuumemal ajal ei kutsugi töötajaid tööle. Samas on arvukalt neid töökeskkondi, kust inimesed helistavad ja kirjutavad meile, sest tööandja ei võta nende muret kuulda,“ oli ta nördinud. Õigusaktides ei ole paraku kirjas konkreetset temperatuuri tööruumides, ent nii olukord jätkuda ei saa ning majanduslikku kasu töötajate tervise arvelt saavutada ei tohi.

„Kõnede arvukuse tõttu võtsime vastu otsuse, et alates tänasest peatame töö siseruumides olevates töökohtades, kus tehakse füüsilist tööd ja kus töökeskkonna õhutemperatuur on võrdne või kõrgem välistemperatuuriga 30 kraadi ning kus tööandja ei ole ette näinud meetmeid töötajate tervisekahjustuse vältimiseks. Eriti kiiresti peatame töö nendes töökohtades, kus sarnane vihje tehti Tööinspektsioonile ka möödunud aasta kuumalaine ajal. Töö peatamisega soovime innustada tööandjaid looma töötingimusi, kus inimesed saaksid töölt koju minna sama tervena, kui nad sinna läksid,“ rõhutas Soon.

Mõned näited Tööinspektsiooni poole pöördunute muredest:

„Pean pesema tumeda pinnaga klaasfassaadi, õues on 34 kraadi. Kui kaua tohin seda teha?“

„Meie tootmishoones on 48 kraadi, aga tööandja ei luba lisapause teha, sest inimesi ei ole.“

„Meie töökodades pole konditsioneere, puudub ventilatsioon, aknad ei käi lahti, ventilaatoreid tööandja ei anna, töökojas on temperatuur 30 kraadi. Teeme elektrimootoreid, meil on füüsiline töö, higistame palju, T-särkidest saab higi välja väänata.“

Tööinspektsioon Uudised

Uudiste toimetus