Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Täna kirjutasid Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ja Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis alla koostöökokkuleppele, mille eesmärk on muuta efektiivsemaks järelevalve ning tõhustada igapäevast halduskoostööd kahe asutuste vahel.

Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep selgitas, et koostöökokkulepe sündis eelkõige soovist jagada kogemusi ja parimaid praktikaid. „Edaspidi saame tõhusamalt teha analüüse ja ühiseid kontrolle, mis aitab olemasolevaid riigi ressursse efektiivsemalt kasutada,“ rääkis Saarep. „Ka Andmekaitse Inspektsioon hindab ühist koostööd kõrgelt, sest läbi selle saame tegeleda teadlikkuse tõstmisega, mis on ühtlasi inspektsiooni suurimaks prioriteediks,“ lisas Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis.

Ühiselt võetakse vaatluse alla näiteks töökeskkonnas turvakaamerate kasutamine, et tagada töötajate privaatsuse kaitse ja isikuandmete töötlemise õiguspärasus. Tööandjate jaoks muutub kindlasti mugavamaks, kui mitme eraldi kontrolli asemel teeb järelevalvet kaks asutust korraga, hoides sellega kokku väärtuslikku aega ning vähendades halduskoormust. Eelkõige keskendutakse ühises järelevalves teenindusettevõtetele ning alaealiste töötingimustele.

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus