Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel on kättesaadav streigiga seonduv põhiinfo lapsevanematele, õpetajatele, koolijuhtidele ja kooli pidajatele. Täpsemat teavet iga õppeasutuse töökorralduse kohta jagab õppeasutus ise oma kooliperele ja lapsevanematele.

Eesti Haridustöötajate Liit on teatanud, et üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streik algab 22. jaanuarist ning alusharidus-, kutseharidus- ja huviharidusasutuste töötajate kuni kolmepäevane toetusstreik toimub 24. jaanuarist. Vaatamata streigile tuleb koolijuhil koos kooli pidajaga tagada, et koolid oleksid avatud ning laste õigus haridusele ei saaks streigi tõttu kahjustatud. 

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus