Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Infoleht Ukrainast saabunutele

09.03.2022 | 12:01

Koostasime infolehe Ukrainast sõja jalust saabunutele, kes soovivad Eestis töötada. Lehel on kirjas kõige olulisem, mida töösuhte puhul silmas pidada – lepingu sõlmimine, töö- ja puhkeaeg, töötasu, töölepingu lõpetamine.
  • Jaga

Koostasime infolehe Ukrainast sõja jalust saabunutele, kes soovivad Eestis töötada. Lehel on kirjas kõige olulisem, mida töösuhte puhul silmas pidada – lepingu sõlmimine, töö- ja puhkeaeg, töötasu, töölepingu lõpetamine.

Laadi infoleht alla:

Vaata ka sisulehte "Ukraina sõjapõgenikud ja töösuhted" Tööelu portaalis.

Töötamise tingimused

 • Kui oled saanud ajutise kaitse ning elamisloa, kehtivad Sulle samad tingimused kui siinsetele töötajatele
 • Töö tegemiseks võib sõlmida erinevaid lepinguid. Parima kaitse tagab tööleping. Leping tuleb allkirjastada, ent ainult siis, kui sellega nõustud!
 • Lepingus on kirjas: töö- ja puhkeaeg; palk ja palgapäev; töötingimused;
 • tööülesanded
 • Tööandja peab sind juhendama ja välja õpetama, kuidas tööd ohutult teha.
 • Jälgi alati ohutusreegleid (nt kanna isikukaitsevahendeid

Töö- ja puhkeaeg

 • Eestis on täistööaeg 40 tundi nädalas
 • Tavalise tööaja arvestusega kestab tööpäev 8 tundi. Summeeritud tööaja puhul võib see olla pikem. Töötada võib ka osalise tööajaga.
 • Kui töötate kokkulepitust kauem, on tegemist ületunnitööga
 • ! Ületunnitööd võib teha ainult poolte kokkuleppel
 • ! Ületunnitööd tasustatakse vaba aja või 1,5kordse töötasuga
 • Ühe tööpäeva lõpust järgmise alguseni peab jääma vähemalt 11 tundi puhkeaega
 • Igal nädalal peab vähemalt üks kord järjest puhkeaega olema 36 järjestikust tundi
 • Tööpäeva sees on seadusega ette nähtud puhkepausid: iga 6 tunni kohta 30 minutit
 • Sul on õigus igal aastal saada tasulist puhkust vähemalt 28 päeva.

Töötasu

 • Töötasu makstakse palgapäeval
 • Töötasu suurus lepitakse kokku lepingus
 • Eestis kehtib töötasu alammäär, mis 2022. aastal on 3,86 eurot tunnis või 654 eurot kuus

Töölepingu lõpetamine

 • Kui soovid töölt lahkuda, pead sellest tööandjale teatama vähemalt 30 päeva varem, kuid poolte kokkuleppel saab töölepingu igal ajal lõpetada.
 • Kui tööandja soovib töölepingut erakorraliselt lõpetada, peab ta seda kirjalikult põhjendama. Töötaja võib alati ülesütlemise vaidlustada
 • Töölepingu lõppemisel peab tööandja maksma töötajale väljateenitud tasu ja hüvitise kasutamata puhkuse eest