Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töötamise lepingute võrdlus ja töölepingu näidis

Töö tegemiseks võib sõlmida erinevat liiki lepinguid, eelkõige: töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu. Enne kindla lepingu väljavalimist ja allkirjastamist tuleks hoolega läbi mõelda, milline leping tekkiva õigussuhte jaoks kõige paremini sobib. Sellest peab nähtuma poolte tegelik tahe, milles nad läbirääkimisi pidades kokku leppisid.

Tööleping

Käsundusleping

Töövõtuleping

Seaduslik alus

Töölepingu seadus (TLS)

Võlaõigusseaduse (VÕS) §§ 619 - 634)

VÕS §§ 635 - 657

Tasu

Vähemalt töötasu alammäär
TLS § 1 lg 2

Õigus saada tasu, kuid võimalikud ka tasuta kokkulepped
VÕS §§ 627-629

Õigus saada tasu, kuid võimalikud ka tasuta kokkulepped
VÕS § 637

Töö sisu

Töö tegemine kui protsess vastavalt tööandja juhtimisele ja kontrollile

Teenuse osutamine vastavalt kokkuleppele

Asja valmistamine või muutmine või teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse saavutamine

Lepingu vorm

Kirjalik (v.a. TLS § 4 lg 5)

Suuline või kirjalik leping

Suuline või kirjalik leping

Kestus

Määramata tähtajaga (v.a. TLS § 9)

Tähtajaline (määramata tähtaeg ei ole keelatud)

Tähtajaline

Alluvussuhe

Jah

Ei

Ei

Isiklik täitmine

Jah
TLS § 15 lg 3

Eelduslikult isiklikult
VÕS § 622

Ei pea täitma isiklikult
VÕS § 635 lg 3

Ületunnitöö, riigipühal ja öösel töötamise eest kõrgem tasu Jah Ei Ei
Kohustuslik ja tasustatud põhipuhkus Jah Ei Ei

Fikseeritud tööaeg ja töö- ja puhkeaja piirangud

Jah

Ei

Ei

Ravikindlustus Jah Jah/Ei* Jah/Ei*
Tervisekontrolli korraldamine Jah Ei Ei
Vaidluste lahendamise koht Töövaidluskomisjon või kohus Kohus Kohus

Näited

Klienditeenindaja, õpetaja

Jurist (kliendi kohtus esindamine)

Remondimees (nt korteri vannitoa remont)

*Ravikindlustuse saamiseks peab ühelt või mitmelt käsundus ja/või töövõtulepingult deklareeritud sotsiaalmaks summeeritult 2024. aastal olema vähemalt 239,25 eurot (see on bruto kuutasu 725 eurot). Ravikindlustus hakkab kehtima tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul. TSD esitatakse väljamaksete tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Näiteks kui teenust asutakse osutama 1. jaanuarist, esimene tasu saadakse 5. veebruar, TSD esitatakse 10. märts, hakkab ravikindlustus kehtima alates 11. märtsist

Näide:

Tööleping: Tarmo on elukutselt ehitaja. Ta töötab juba 10 aastat ehitusettevõttes töölepinguga. Tööandja kohustus on otsida uusi ehitusobjekte, millega tagada töötajatele tööd, järgida töö- ja puhkeaega ning anda töötajatele töövahendid, -riided ja materjalid. Tarmo kohustus on teha kokkulepitud ajal, kohas ja mahus tööd vastavalt tööandja korraldustele.

Töövõtuleping: Tarmo soovib lisaraha teenida, ning naabril on uut garaaži vaja. Tarmo sõlmib naabriga töövõtulepingu, mille kohaselt peab ta garaaži vastavalt naabri esitatud projektile valmis ehitama. Tarmo saab ehitamise eest tasu siis, kui garaaž on valmis ja üle antud. Vajalikud töövahendid peab Tarmo ise leidma.

Käsundusleping: Kohalik kutsekool kutsub Tarmot pidama 2 päevast loengut õpilastele töövahendite kasutamise teemal ehitusel. Tarmo ja kutsekool sõlmivad loengu pidamiseks käsunduslepingu. Käsunduslepingu kohaselt peab Tarmo pidama õpilastele loengu, mille sisu ja ülesehitus on täielikult Tarmo enda otsustada.

Viimati uuendatud 02.01.2024