Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Statistika

Siit leiate kogutud ja töödeldud statistikat, mis kajastab Tööinspektsiooni tegevust aastate lõikes.

Esitatud statistilised materjalid on koostatud Tööinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate valdkondade kohta, mis annavad ülevaate tööõnnetuste, kutsehaiguste ning tööst põhjustatud haigestumiste ning töövaidluste tendentside kohta.
Kui soovite teid huvitavaid statistilisi andmeid töökeskkonna kohta, mida käesoleval kodulehel ei ole kajastatud, pöörduge palun [email protected].

Tööinspektsiooni sihtkontrollid

Tööõnnetused

 Kutsehaigused ja tööst põhjustatud haigestumised

Töövaidlused

Väärteomenetlused 

Järelevalve

Suurimad probleemid Eesti töökeskkonnas aastal 2023

  • Juhendamine ja väljaõpe
  • Ohutusjuhendid on puudulikud
  • Isikukaitsevahendite puudumine või mittekasutamine
  • Esmaabiandjate puudumine ja/või esmaabivahendite kättesaadavus
  • Töökeskkonna riskianalüüsi olemasolu või uuendamise vajadus
  • Tervisekontrolli korraldus

Avaandmed

Siit leiad Tööinspektsiooni avaandmeid, mis on masinloetavas formaadis ning ligipääsupiiranguta.

Töövaidluskomisjoni poolt lahendatud töövaidluste arv perioodil 2014-2022. Andmed ei sisalda töövaidluseid, mis on läbi viidud kinnise istungi raames või on veel menetluses. Andmed on uuendatud seisuga 16.03.2023. Andmete uuendamise periood: kord aastas.

Alates 01.01.2018 kehtib uus töövaidluse lahendamise seadus, mille alusel lahendatakse töövaidlusasju Töövaidluskomisjonis. Enne antud seaduse jõustumist algatatud töövaidluse lahendamisele kohaldatakse eelnevalt kehtinud individuaalse töövaidluse lahendamise seadust.

Tabel sisaldab andmeid lõpetatud tööõnnetuste juhtumite kohta perioodil 2014-2022. Andmed on uuendatud seisuga 16.03.2023. Andmete uuendamise periood: kord aastas. 

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse paragrahv 5¹ kohaselt on kohustus Eestisse lähetatavad töötajad Tööinspektsioonis registreerida. Tabelit uuendatakse iga nädala esmaspäeval, jooksvad andmed on leitavad lehelt Registreerimine ja andmete esitamine.

Viimati uuendatud 11.04.2024