Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Väikepoodides tuleb pöörata suuremat tähelepanu töötajatele tervisele

16.09.2016 | 12:29

Uudis
Tööinspektsioon kontrollis suvel väikekauplusi üle Eesti. 113 kaupluse kontrollimisel leiti enim probleeme puhkepauside, liikumisteede korrasolu, töötajate tervisekontrolli ning isikukaitsevahendite kasutamisel.Suvekuudel, eriti pühade ja suurürituste ajal kasvab väikeste maapoodide koormus. Tööinspektsioon kontrollis töötajate töökoormust perioodil, kui kaupa ning kliente on tavapärasest märksa rohkem. Inspektorid kontrollisid kauba paigutust ning nende teisaldamist, liikumisteede korrasolu, mõõtsid töökoha temperatuuri ning jälgisid töötajate teadlikkust ohututest töövõtetest. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul võib olukorraga väikepoodides üldiselt rahule jääda. Küll tekitab muret töötajate tervise kontroll ning õigete töövõtete kasutamine. „Müüjate töövahetused on pikad, nad peavad pikalt seisma ja liikuma. Lisaks tuleb tihti ka kaupa tõsta. Sellises ametis on ergonoomilised jalanõud hädavajalikud, sest kaitsevad inimese jalgu ja selga. Paraku on vaid vähesed tööandjad sellised jalanõud oma töötajatele andnud,“ ütles ta. „Tööandjad peavad senisest oluliselt rohkem töötajaid juhendama, kuidas töötada tervist säästvalt ja ohutult. Töötajad tuleb suunata tervisekontrolli ning tutvustada tuleb õigeid töövõtteid,“ lisas Maripuu.  Sihtkontrolli käigus kontrolliti 113 kauplust, kus tuvastati kokku 571 rikkumist. Valdavalt jäi rikkumiste arv alla 10. Vaid kahes kaupluses ei tuvastatud ühtegi rikkumist. Üle pooltel juhtudel polnud tööandja andnud vajalikke tööjalanõusid. Paljudes kauplustes oli probleeme liikumisteedega, kuhu ladustati kaubakaste. Sage probleem oli ka põrandate olukord, kus põrandad olid ebatasased, auklikud, konarlikud, teel vedelesid lahtised juhtmed või olid põrandaplaadid lahti. Veerandil juhtudel ei olnud tööandja juhendanud, kuidas raskusi käsitsi tervist säästvalt teisaldada. Samuti polnud ligi pooltel juhtudel töötajaid saadetud tervisekontrolli. Tööinspektorid andsid kontrolli käigus kokku 230 suulist soovitust.