Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vaid 13% ehitusplatsidel on tagatud töötajate turvalisus

13.12.2017 | 08:52

Uudis
Tööinspektorid kontrollisid, mida on ehitusplatsidel ette võetud selleks, et vältida kukkumisi. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul põhjustab ehituses just kukkumine enim raskeid tööõnnetusi. „Paraku näeme pidevalt, et ehitusplatsidel pole paigaldatud piirdeid või kasutusele võetud muid vahendeid, et kukkumist takistada,“ nentis ta. „Ehitajatega on sel aastal juhtunud 96 rasket tööõnnetust ja oma elu jättis üks töötaja. Traagiline on see, et pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik vältida, kui oleks täidetud elementaarseid ohutusnõudeid,“ lisas Maripuu.Vaid seitsmel kontrollitud ehitusplatsil oli ohuala selgelt määratletud. 25 kontrollitud kohas vedelesid liikumisteedel lahtised pikendusjuhtmed ja kaablid. Treppidel ja lahtistel avadel puudusid kaitsepiirded. 18% kontrollitud elektrilistest käsitööriistadest ei vastanud nõuetele. Kontrolliti 17 tellingut, neist kümnel puudusid osaliselt või täielikult kaitsepiirded. Probleeme esines isikukaitsevahendite, näiteks põlvekaitsete ja silmakaitsete kasutamisel. Samuti oli puudulikult korraldatud ohtlike kemikaalide kasutamine.Siseviimistluse sihtkontrolli käigus kontrolliti ettevõtteid Harjumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Pärnumaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal.2016. aastal toimus ehituses 407 tööõnnetust, neist surmaga lõppes kaheksa. Tänavu on esimese kümne kuuga ehituses juhtunud 314 tööõnnetust, neist surmaga lõppes üks ja raskeid õnnetusi oli 96.