Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uuring: töötervishoid ja tööohutus mikro- ja väikeettevõtetes vajab suuremat tähelepanu

30.05.2019 | 17:07

Uudis

Eile esitleti Tööinspektsiooni ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seminaril värsket uuringut*, mis käsitles mikro- ja väikeettevõtete töökeskkonda. Euroopa Liidus moodustavad mikro- ja väikeettevõtted 98% kõigist ettevõtetest, mis annavad tööd ligi poolele töötajaskonnast. Proportsionaalselt juhtub enim tööõnnetusi just väiksemates ettevõtetes.

Eile tutvustati Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri korraldusel toimunud üle-Euroopalist uuringut. Uuringu tulemused näitavad, et tööohutus ja töötervishoid väiksemates ettevõtetes on probleemne, kuna napib ressursse, teadmisi ja stiimuleid teemaga tegeleda. Eestis on mikro- ja väikeettevõtteid 89%. Statistika kohaselt juhtus eelmisel aastal 64% kõigist tööõnnetustest just seal. Üheksast hukkunuga lõppenud õnnetusest juhtus kaheksa mikro- ja väikeettevõttes.

Uuring viidi läbi ka Eestis. Uuringu tulemustest selgub, et Eestis sõltub palju ettevõtte juhi eeskujust, oskusest riske hinnata ning ehitada üles süsteemne riskide juhtimine.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoju peadirektori Mait Paltsi sõnul on Eesti suurim tööandja mikro- ja väikeettevõte. „Väikesed ettevõtted peavad täna toime tulema olukorras, kus käib äge võitlus tööjõu pärast. Piiratud võimaluste ja majandusliku ellujäämise kõrval kipub hea töökeskkond tagaplaanile jääma. Samas kõrgenenud konkurentsi tingimustes on see üks kaalukeel töötajate hoidmisel ning uute inimeste leidmisel,“ ütles ta. „Oluline on ettevõtjatele appi tulla ning muuta tööohutuse ja töötervishoiu nõuded mugavalt järgitavaks ja täidetavaks. Hea töökeskkond on meie kõigi huvides,“ lisas Palts.

Tööinspektsioon on arendamas infosüsteemi, et muuta hea töökeskkonna nõuete järgimist tööandjatele sujuvamaks ja lihtsamaks. Infosüsteemi luuakse töökeskkonna iseteenindus, mille abil saab juhtida ettevõtte töötervishoidu ja tööohutust ning teha paberivabalt Tööinspektsiooniga seotud toiminguid. Tulevikus hindab süsteem ettevõtte tegevusi ning annab puudujääkidest tööandjale teada koos edasiste juhistega.

Maksu-ja tolliameti andmeil oli eelmisel aastal Eestis 54 652 ettevõtet, kus oli vähemalt üks töötaja. 85% neist ettevõtetest on mikroettevõtted, kus töötab alla kümne inimese.

Mikroettevõttes töötab kuni 10 inimest, väikeettevõttes 10-49 ning keskmise suurusega ettevõttes kuni 249 töötajat.

*Uuringust täpsemalt: https://osha.europa.eu/et/tools-and-publications/publications/executive-summary-health-and-safety-risks-workplace-joint/view