Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uuenenud Tööelu portaal ning Tööinspektsiooni iseteenindus aitavad luua paremat töökeskkonda

18.05.2021 | 12:49

Uudis

17. mail avanes täielikult uuenenud Tööelu portaal. Portaali kaudu saab siseneda ka Tööinspektsiooni infosüsteemi TEIS, mis aitab ettevõtteid hea töökeskkonna loomisel.

Tööinspektsioon on juba kümme aastat hallanud Tööelu portaali www.tooelu.ee, mille eesmärk on avada töösuhete ja töökeskkonna teemasid ja seeläbi muuta tööelu Eestis paremaks. Portaalist leiavad huvipakkuvat lugemist ja teemakäsitlusi nii töötajad, tööandjad, teenuseosutajad kui ka oma tööelu alles alustavad noored. Portaalis jagatakse juhendmaterjale, räägitakse tööelu aktuaalsetel teemadel (nt koroonaviirus ja tööelu, kaugtöö jpm) ning jagatakse töövaldkonna uudiseid ning infot ürituste kohta.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on uuenenud Tööelu portaal kasutajatele paremaks kaaslaseks. „Kümne aasta jooksul on portaali kasutajate arv jõudsalt kasvanud. Uuendusi plaanima asudes uurisime kasutajate ootusi, tänu millele sai portaal oluliselt kasutajasõbralikum ning vajalikku infot on hõlpsam leida. Loodame, et uuenenud portaal aitab hoida häid töösuhteid ning luua paremat töökeskkonda,“ ütles Maripuu.

Tööelu portaali kaudu saab siseneda ka Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda TEIS (https://iseteenindus.ti.ee/). TEIS eesmärk on hõlbustada Tööinspektsiooni ja tööandjate suhtlust ning vähendada ettevõtete halduskoormust. Iseteeninduses saavad tööandjad teha esimesed sammud hea töökeskkonna loomisel, näiteks määrata ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega tegeleva isiku ehk töökeskkonnaspetsialisti. Kui ettevõttes on hinnatud ära töökeskkonna riskid, saab riskianalüüsi iseteeninduses üles laadida, andes nii  Tööinspektsioonile märku, et ettevõte on riskianalüüsi kohustuse täitnud. 1. septembriks 2021 peavad kõik riskianalüüsid olema sisestatud Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda.

Need tööandjad, kellel riskianalüüs veel tegemata, saavad selle luua iseteeninduskeskkonnas uue digitaalse töövahendi abil. Maret Maripuu täpsustas, et töövahendi kasutamine pole kohustus, vaid võimalus: „Riskianalüüsi töövahend täieneb pidevalt ja lisame üha juurde uusi valdkondi, mille riske süsteem tööandjatel hinnata aitab,“ selgitas ta. Süsteemi sisestatud riskianalüüs on nähtav ainult selle ettevõtte esindajatele ning töötajatele. Riskianalüüsi sisu ja kvaliteeti kontrollitakse siis, kui ettevõte satub Tööinspektsiooni järelevalve valimisse. Samuti toimub järelevalvega seotud infovahetus iseteeninduse kaudu digitaalselt. Loe TEISi kohta lisaks siit https://www.tooelu.ee/et/73/tooelu-infosusteem-teis

Portaali uuendustööd said võimalikuks tänu heale koostööle meie parteritega Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest, TripleDevist ning Trinidad Wisemanist. Tööinspektsiooni iseteenindus on osa Tööelu infosüsteemist TEIS. Tööelu portaali uuendamist ning Tööelu infosüsteemi toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“

Kristel Abel

Meedianõunik