Uuendasime noortele töötajatele ja nende tööandjatele suunatud brošüüri

10.06.2019 | 15:07

Uudis
    • Jaga

Paljud noored asuvad tööle üsna varakult. See elektrooniline brošüür keskendub noortele alates 13. eluaastast.

Brošüüri esimene osa "Noore töötaja meelespea: Mida arvestada tööle minnes?" pakub noortele juhiseid ja soovitusi, mida tasub tööleasumisel ja tööülesannete täitmisel teada. Brošüür õpetab, millistes tingimustes on oluline kokku leppida, kuidas sõlmida töölepingut, kui pikad võivad olla tööpäevad ning kui pikalt on töötajal õigus puhata.

Brošüüri teine osa "Tööandja meelespea: Mida arvestada noort töötajat tööle võttes?" annab teavet tööandjale, kes võtab noore tööle ning annab talle võimaluse omandada teadmisi ja oskusi ning rakendada koolis õpitut praktikas. Kuid just noore tööleasumisel peab tööandja pöörama eriti suurt tähelepanu töötervishoiule ja tööohutusele. Ikka selleks, et töö ei mõjuks laastavalt noore tervisele. Toetamaks noorte tööandjaid, annab brošüür ülevaate ohuteguritest ning nendest tulenevate riskide vähendamiseks vajalikest tegevustest ja parimatest praktikatest, mis on tähtsad tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste ennetamisel.