Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Uudis

COVID-19 viiruse levikuga seotud olukord mitmekordistas Tööinspektsiooni nõustamistelefonile tehtud kõnede arvu. Nõustamistelefonile tehti 9. märtsist 24. aprillini 18 779 kõnet.

Kõnede kõrgnädal oli 30. märtsist 3. aprillini. Rekordpäeval tehti nõustamisjuristidele 1237 kõnet - võrdluseks varasemalt tehti tavapäevadel keskmiselt 176 kõnet. Töökeskkonna ohutumaks ja tervist hoidvaks muutmise vastu tunnevad aktiivset huvi nii töötajad kui tööandjad. Töösuhete teemal küsitakse enim töötasu vähendamise, töölepingu ülesütlemise, koondamise ning saamata jäänud töötasu kohta.  E-kirju nõustamisjuristidele laekus 9. märtsist 24. aprillini 2460. Aprilli keskpaigast on väikeses tõusutrendis ka töövaidluskomisjonidele esitatud avalduste arv.

Tööinspektsioon on eriolukorra ajal olnud töösuhte osapooltele toeks ohutu ning tervist hoidva töökeskkonna loomisel. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on töökeskkonna seire jätkunud kogu eriolukorra ajal: „Meie kontrollide tulemused kinnitavad, et valdavalt pööravad tööandjad ja töötajad eriolukorras töökeskkonna ohutusele kõrgendatud tähelepanu,“  ütles Maripuu. Eriolukorras on suurima seire all kauplused, et tagatud oleks eesliinil töötajate tervis ja ohutus. Samuti jätkus ehitusplatside järelevalve ning reageerimine vihjetele. „Tuleb loota, et ohutut ja tervist hoidvat töökeskkonda väärtustatakse sama kõrgelt  ka pandeemia-järgsel ajal,“ lisas Maripuu.

Eriolukorra ajal koostas Tööinspektsioon juhised eri sektoritele, kuidas tööd ohutult ja tervist hoidvalt korraldada. Need juhised on mõeldud lisaks tavapärastele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. https://www.tooelu.ee/et/uudised/2552/kogu-info-siit-koroonaviirus-ja-tooelu

2019. aasta töökeskkonna ülevaate leiate siit https://www.ti.ee/est/teavitustegevus-statistika/statistika/tookeskkonna-ulevaade/