Tutvuge Tööinspektsiooni uue trükisega „Renditöö“, mis ilmus eesti-, vene- ja ingliskeelsena

01.06.2015 | 10:01

Uudis
    • Jaga

Töötaja jaoks tähendab kolmepoolses suhtes osalemine eelkõige mõistmist, kes ja mille eest seaduse kohaselt vastutab ning kumma ettevõtja poole probleemide ilmnemisel pöörduda.

NB! Ettevõtja poole tööleidmise sooviga pöördunud isikult on keelatud nõuda ja võtta tasu vaba töökoha ja tööandja andmete eest. Sealjuures ei tohi võtta ka tasu renditöötajalt selle eest, et talle kasutajaettevõtja juures töötamist võimaldatakse.

Rohkem infot leiate Tööinspektsiooni uuest brošüürist „Renditöö“, mis ilmus lisaks eesti keelele ka vene- ja ingliskeelsena.