Tutvu uute Tööinspektsiooni trükistega

12.01.2017 | 15:31

Uudis
    • Jaga
  • Brošüüris "Eelista töölepingut" antakse ülevaade Eesti seadustest, mis reguleerivad töötamisega seotud eluvaldkondi. Lugejad saavad teada mis vahe on töölepingul ja käsunduslepingul, miks on töötajale kasulik sõlmida tööleping ning millised sotsiaalsed tagatised kaasnevad korrektselt vormistatud lepinguga.
  • Juhendmaterjalis "Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses, toitlustuses ja majutuses" on juttu kaubanduses, toitlustuses ja majutuses esinevatest ohuteguritest – kuidas neid ära tunda ja mida teha, et need mõjutaksid töötajate tervist võimalikult vähe. Käsitlemist leiavad riskid, mis on seotud põhiliselt istumise või seismisega, raskuste käsitsi teisaldamise, psühholoogiliste ohutegurite, liikumisteede korrashoiu, töövahendite ohutuse, kemikaalide kasutamise ja mitmete teiste valdkonnas levinud olukordadega. Samuti antakse nõu esmaabi ja tervisekontrolli korraldamiseks ning jagatakse näpunäiteid olmeruumide sisustamiseks.   
  • Voldikust "Tervisekontroll" saab lugeja teada, miks on tervisekontrollis käimine vajalik ja kasulik nii töötajale kui ka tööandjale.
  • Tööinspektsiooni voldik on mõeldud kõigile, kes soovivad teada saada, millega Tööinspektsioon tegeleb, milliseid teenuseid pakub ning milliste kanalite vahendusel on võimalik Tööinspektsiooniga suhelda.
Kõiki Tööinspektsiooni trükiseid on võimalik lugeda ja alla laadida Tööinspektsiooni kodulehelt. Foto: Shutterstock

Tööinspektsioon