Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töövaidluskomisjonidel täitub 20 tööaastat

02.09.2016 | 09:01

Uudis
1. septembril 1996. aastal jõustus individuaalse töövaidluse lahendamise seadus, mis nägi ette töövaidluste kiirema ja lihtsama lahendamise kohtuvälises organis – töövaidluskomisjonis. Tänaseks on töövaidluskomisjonid lahendanud Eesti töötajate ja tööandjate vaidlusi juba kakskümmend aastat. Igal aastal esitatakse töövaidluskomisjonidele 3000-3500 avaldust, masuajal vaidluste arv kahekordistus. Töövaidluskomisjoni pöörduvad peamiselt töötajad saamata jäänud töötasu ning lõpparve kättesaamiseks. Tööandjad pöörduvad enamasti töötajalt tekitatud kahju eest hüvitist saamiseks. Sagedaseks põhjuseks on ka vaidlused töösuhte lõppemise õiguspärasuse küsimustes. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul loodi töövaidluskomisjonid eesmärgiga lahendada töövaidlused võimalikult kiirelt ning lihtsalt: „Kui vaidluste lahendamine kohtus võtab kuni aasta või isegi enam aega, siis töövaidluskomisjon peab asja läbi vaatama hiljemalt ühe kuu jooksul. On selge, et töövaidlusasja lahendamise venimine on kahjulik nii töötajale kui tööandjale,“ ütles ta. Maripuu märkis, et töökeskkond ning –suhted on kahe aastakümnega muutunud ning neist ei saa jääda puutumata ka töövaidluste lahendamise süsteem. „Milline see muutus olema saab, kas selleks oleks mõistlik luua töökohus, on laiema arutelu küsimus. Oluline on, et säiliks võimalus kiireks, lihtsaks ja selgeks lahenduseks, mis on töösuhte mõlema osapoole huvides,“ lisas ta.Töövaidluskomisjonide 20. aastapäevale pühendatud ümarlaual osalevad ja saavad sõna õppejõud, töötajate ja tööandjate organisatsioonide esindajad, tegevadvokaadid ning ametnikud. Ümarlaua avab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Ümarlaud toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis.