Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töötaja surmaga lõppenud tööõnnetuste arv on kordades vähenenud

15.08.2017 | 08:44

Uudis
Valdkondadest on sel aastal tööõnnetusterohkeim olnud metalltoodete tootmine, millele järgnes riigikaitse ning kaubandus. Turvalisim töövaldkond oli kalandus, kus ei registreeritud ühtegi õnnetust. Töötaja surmaga lõppes esimesel poolaastal üks tööõnnetus, millele augustis lisandus paraku ka teine.  Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu märkis, et surmaga lõppenud tööõnnetusi on oluliselt vähem, ent registreeriti kaheksa juhtumit, kus töötaja suri terviserikke tagajärjel. Kõik tööl terviserikke tõttu surnud olid üle 60aastased mehed. „Vananevas ühiskonnas on üha rohkem eakaid töötajaid, kelle tervis vajab suuremat tähelepanu. Kindlasti tuleb kuulata ja järgida arsti nõuandeid, kuidas tervist tööl paremini hoida. Tööandja saab aga jälgida, et töökeskkond oleks ohutu ning tervisesõbralik,“ ütles Maripuu.Töövaidlusi toimus seitsme kuu jooksul 1618, neist tööandja avalduse alusel 170 ning töötaja algatusel 1448. Varasema aastaga võrreldes on enim kasvanud vaidluste arv ehitussektoris.Tööinspektorid on sel aastal viinud läbi 2389 järelevalvemenetlust, enim ehitussektoris, metalltoodete tootmises ning kaubanduses. Rikkumisi tuvastati 10 085 ning väärteomenetlusi koostati 65. Suurimad probleemid kontrollitud ettevõtetes on töökeskkonna riskianalüüsi puudumine ning töötajate puudulik juhendamine ning väljaõpe. Riskianalüüs aitab luua turvalist ja tervist hoidvat töökeskkonda. Töötajate õige juhendamine ja väljaõpe aitab võimalikke õnnetusi ennetata, seda eriti just noorte ja uute töötajate seas. Statistika kohaselt juhtub 35% tööõnnetusi töötamise esimesel aastal. Töösuhete vallas olid suurimad puudujäägid töötajate tööajast ning töötasu maksmise tingimustest teavitamisel. Esimese kuue kuuga esitati 149 taotlust alla 15aastase lapse töölevõtmiseks. Nõusolek anti 1797 alla 15aastase töölevõtmiseks, keelduv otsus tehti 10 lapse osas.  1. juulist on töötamise registris registreeritud alla 15aastaseid töötajaid 207 korral, kokku 668 last. Neist töölepinguga 556, muu võlaõigusliku kokkuleppe raames 100 ja tasuta töötamise kandega 12 last.Esimesel poolaastal esitati 135 teadet kokku 557 Eestisse lähetatud töötaja kohta. Enim registreeriti lähetatud töötajaid Lätist, Poolast ning Leedust.