Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööpakkumine nõustamisjuristile

20.04.2022 | 11:14

Meie meeskonda on oodatud NÕUSTAMISJURIST

Meie meeskonda on oodatud NÕUSTAMISJURIST

keda ootavad ees järgmised väljakutsed:

  • Eestisse saabunud välismaalaste (sh Ukraina sõjapõgenike) nõustamine ettekande käigus, vahetu suhtluse või e-kirja teel;
  • Tööinspektsiooni juristi infotelefonil töösuhetega seotud selgituste andmine töötajatele ja tööandjatele;
  • Vajadusel tööõigusalaste selgituste andmine meedias

Ootame kandideerima, kui Sul on:

  • rakenduslik või akadeemiline juriidiline või personalitöö alane kõrgharidus;
  • eriline huvi tööõiguse valdkonna vastu;
  • ukraina keele oskus väga heal tasemel ja vene või inglise keele oskus suhtlustasemel ametialase sõnavara valdamisega;
  • hea suhtlemisoskus;
  • hea töövõime, sh võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ja efektiivselt kasutada aega;

Liitudes Tööinspektsiooniga töötad koos tipptegijatest meeskonnaga, saad teha tänuväärset, huvitavat ja mitmekesist tööd Sulle sobivas Tööinspektsiooni kontoris üle Eesti (vt www.ti.ee).

Meie tööaeg on paindlik ning soovi korral saad teha kaugtööd. Põhipalk alates 1 326 (katseajal) kuni 1 560 eurot kuus.

Meie motivatsioonipaketti kuuluvad erinevad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus, kolm tasustatud „puhka ja saa terveks“ päeva.  

Kandideerimiseks palun saada enda CV hiljemalt 4. maiks 2022 e-posti aadressile [email protected] märgusõnaga „nõustamisjurist“.

Lisainfo: juhtiv nõustamisjuristilt Vladimir Logatševilt telefonil 5841 7769 või kirjutades [email protected].

 

Me juba ootame Sind!

Värbamisprotsessis võime Teie kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused- vastuväited.

Teie esitatud andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele on värbamisprotsessis juurdepääsuõigus vaid Tööinspektsiooni personalispetsialistil, kes edastab Teie tööle kandideerimise info kandideeritava ametikoha struktuurüksuse (osakonna) juhile.