Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööõnnetus suvepäevadel

02.09.2014 | 11:48

Uudis
Tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja Meeli Miidla-Vanatalu toob näite ühe ettevõtte suvepäevadelt. „Olgugi, et osalejatele oli tööandja poolt korraldatud transport, toitlustamine, erinevad vaba aja veetmise võimalused ja ööbimine, ei olnud ühe mängu käigus töötaja kukkumise puhul tegemist tööõnnetusega. Kuna üritus toimus töötaja tööst vabal ajal ning osalemine oli vabatahtlik.“Miidla-Vanatalu selgitab, et kui tööandja oleks teinud suvepäevadel osalemise kohustuslikuks, näiteks oleks toimunud tööalane loeng või seminar või oleks omandatud töö jaoks praktilisi kogemusi vms, võiks sel ajal toimunud õnnetuse puhul kõne alla tulla õnnetuse lugemine tööõnnetuseks.
Nii võib tõusetuda õnnetuse lugemine tööõnnetuseks ka siis, kui firma valdkonnajuhid peavad omavahel võistlema ja vabatahtlik osavõtt on küsitav.Tööõnnetuse määratlemisel on oluline, mis asjaoludel õnnetus toimus. Kui õnnetus juhtus suvepäevadel ajal, mil töötaja oli kohustatud võtma osa ettenähtud üritustest, oleks eeldatavalt tegemist tööõnnetusega. Kui aga töötaja osales pärast päeva kohustuslikku osa vabatahtlikult meelelahutuslikes üritustes, ei saa juhtunud õnnetust tööõnnetuseks lugeda.Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 22 lg 1 kohaselt on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal.