Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töökeskkonna riskide ohjamine aitab hoida töötajate tervist

10.10.2017 | 10:26

Uudis
Sihtkontrolli käigus pöörati esmalt tähelepanu, kas külastatud ettevõtetes on töökeskkonna riskid objektiivselt hinnatud ning kas töökeskkonna riskide vältimiseks on ka midagi ette võetud.Viimase viie aastaga on Eestis diagnoositud 723 tööst põhjustatud haigestumist. Tööst põhjustatud haigestumisi avastatakse tavapärase töötervishoiu kontrolli käigus. Kui haigestumine jääb ravita ning töökeskkonnas muutusi ei tehta, võib tervisehäire süveneda ning järgneda võib kutsehaigus.Tööga seotud haigestumiste statistika Eestis näitab, et enim haigestumist põhjustab füüsiline ülekoormus. Mõnel puhul on sellele kaasa aidanud töökeskkonnas esinev vibratsioon ning ebasoodne sisekliima.Kõigis külastatud ettevõtetest oli koostatud riskianalüüs, kus oli paremini hinnatud füüsikalisi ohutegureid.  Suur osa ettevõtetest alahindas aga füüsilisest ülekoormusest tekkivaid probleeme. Vähe tähelepanu oli pööratud tööstressi allikatele ning vahetusega töötamisel tekkida võivatele probleemidele. Tööinspektsioon tuletab tööandjatele meelde, et riskianalüüsi koostamine pole ühekordne tegevus, vaid seda tuleb pidevalt värskendada. Analüüsi põhjal tuleb koostada tegevuskava, et töökeskkonnas esinevaid riske maandada. Samuti tuleb töötajad saata tervisekontrolli. Kontrolli tulemusel selgub, kas ja kuidas töökeskkonda muuta, et töötajate tervist hoida.Sihtkontrolli käigus külastati valdavalt väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid Tartumaal, Harjumaal, Saaremaal, Viljandimaal, Pärnumaal ning Jõgevamaal. Foto: pixabay/Skeeze