Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töökeskkonda metallitööstuses saab oluliselt ohutumaks ja tervist säästvamaks muuta

31.01.2018 | 09:19

Uudis
Liikumisteede ja erinevate märgistustega seotud rikkumisi oli kokku 47. Peamiselt oli probleemiks kukkumisohtlike kohtade märgistamata jätmine. Sageli olid nõuetekohaselt märgistamata ka ohualad. Töövahenditega seotud rikkumisi oli kokku 57. Siin oli valdavaks probleemiks omavoliliselt eemaldatud kaitsekatted treipinkidelt ja käiadelt. Üheksas ettevõttes puudusid esmaabivahendid töökohal. Osades ettevõtetes ei kasutatud ka isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt. Positiivse poole pealt ei tuvastanud tööinspektorid sihtkontrolli käigus ühtegi elule ohtlikku tööd ega eluohtlikku töövahendit, mille tegemise või kasutamise oleks tulnud peatada.Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul juhtub metallitööstuse valdkonnas enim tööõnnetusi. „Tihti on tööõnnetused metallitööstuses seotud oma tarkusest töövahendite muutmisega, mille käigus võetakse maha kaitsekatted. Ka sihtkontrolli käigus kuulsime sageli, et kaitsekate muudab töötamise ebamugavaks. Selline tegevus on aga õnnetuse välja kutsumine,“ ütles ta. „Vaid neljas sihtkontrolli käigus külastatud ettevõttes ehk 12% ettevõtetes polnud ühtegi rikkumist. See näitab, et arenguruumi hea ja tervist hoidva töökeskkonna loomiseks on veel küllaga,“ lisas Oja.Sihtkontrolli käigus kontrolliti 34 metallitööstusega tegelevat ettevõtet. Neist asus Harjumaal 8, Tartumaal 4, Pärnumaal 2, Viljandimaal 3, Järvamaal 2, Jõgevamaal 2, Ida-Virumaal 7, Lääne-Virumaal 4, Põlvamaal 1 ja Võrumaal 1. Kontrolli toimumisest kontrollitavaid ettevõtteid eelnevalt ei teavitatud.Foto: pixabay.com