Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsiooni selgitus artiklile: "Lehelapsi palganud Ekspress Meedia: minister Ossinovski eksib"

07.06.2017 | 20:54

Uudis
Delfis ilmus 7. juunil 2017 järgmine artikkel "Lehelapsi palganud Ekspress Meedia: minister Ossinovski eksib". Lisame veel, et enne konkreetsete kaebuste alusel algatatud väärteomenetlust saatsime Ekspress Meedia AS-le, nagu mitmele teisele alaealistele tööd pakkuvatele ettevõtetele, välja märgukirja, milles selgitasime kehtivaid seadusi ning Tööinspektsiooni nägemust laste töötamise teemal. Märgukiri nr 1.4-1/1133 saadeti välja  20.05.2016, Ekspress Meedia AS vastas sellele 31.05.2016, väljendades arvamust, et lehelapsed ei ole töösuhtes ning kõik seaduse nõuded on täidetud.
 
Tööinspektsioon on korduvalt avalikult väljendanud arvamust lehelaste töötamise ja töötingimuste kohta, näiteks on inspektsiooni seisukohad avaldatud järgmistes väljaannetes