Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Uudis
Tööinspektsiooni poole on viimasel ajal pöördunud palju tööandjaid, kes on saanud pakkumusi, kus on loodud seoseid mõne ettevõtte müügipakkumise ning tööinspektori kontrolli vahel, mis aga ei vasta tegelikkusele.Tööinspektsioon peab selliseid pakkumisi ebaeetiliseks ning tööinspektori mainet kahjustavaks. Ettevõtete hinnangul järgnes tööinspektori kontroll sellele, et reklaami tulemusel pakutud tooteid siiski ei ostetud või järgnes reklaam ettekirjutusele. Kinnitame, et Tööinspektsioon ei ole mingil määral selliste pakkumustega seotud!