Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsiooni kampaania juhib tähelepanu ohutusele masinatega töötamisel

17.04.2017 | 09:09

Uudis
Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on pea iga neljas tööõnnetus põhjustatud kontrolli kaotamisest masinate, tööriistade või seadmete üle. „See on üks levinumaid ja ohtlikumaid tööõnnetuse liike, põhjuseks enamasti hoolimatus, hajameelsus, aga ka masinate omavoliline reguleerimine. Valdaval osal masinatest, millega tööõnnetus juhtub, ei vasta ohutusseadised nõuetele,“ ütles Maripuu. „Samuti kiputakse unustama, et töövahendi tootja pole kaitseseadiseid ilmaasjata ette näinud.“Algava kampaania tunnuslausega „Masinal on jõud. Sinul on mõistus – veendu masina ohutuses“ soovib Tööinspektsioon kõnetada nii töötajaid kui ka tööandjaid ja kutsuda neid kontrollima, kas tööks kasutatav masin on töökorras. „Kuigi vahel võib tunduda, et kaitseseadiste eemaldamine teeb töötamise mugavamaks, ei tohi seda mingil juhul teha, sest siis on õnnetus kiire tulema. Kõnekas on ka fakt, et suur osa õnnetusi ei juhtu mitte nendega, kes masinat omavoliliselt ümber on seadistanud, vaid nende kolleegidega või seadme hooldajaga,“ ütles Maripuu. „Tööandja peab töövahendite seisukorda regulaarselt kontrollima – kui töötaja on seadistusi ilma loata muutnud, langeb õnnetuse korral vastutus ikkagi tööandjale.“Maikuu lõpuni kestva kampaania sisse jääb 28. aprillil toimuv ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev. Sel päeval soovitakse tavapärasest enam tähelepanu juhtida ohutule töötamisele ning nii töötaja kui ka tööandja vastutusele.Portaali