Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon viib novembris läbi sihtkontrolli rehvivahetuse teenust pakkuvates ettevõtetes

01.11.2022 | 14:40

Eelmisel aastal registreeriti autoremondi ja -hooldusega tegelevates ettevõtetes 22 kerget ja 10 rasket tööõnnetust. Selleks, et ennetada õnnetusi, aidata luua turvaline töökeskkond ja suurendada töötajate teadlikkust erinevatest ohtudest, viime alates 7. novembrist läbi sihtkontrolli rehvivahetuse teenust pakkuvates ettevõtetes üle Eesti.

Ohutu töökeskkonna tagamiseks soovitame veenduda:

  • Kas töötajatele on väljastatud töö tegemiseks vajalikud isikukaitsevahendid? Näiteks vajadusel soojemad tööriided, tugevdatud ninaosaga turvajalatsid, töökindad, kuulmiskaitsevahendid jne.
  • Kas töötajad kasutavad neile väljastatud isikukaitsevahendeid?
  • Kas neid isikukaitsevahendeid, mida parajasti ei pea kasutama, hoitakse selleks ettenähtud kohas, nt eraldi ruumis või suletavas kapis?
  • Kas tööülesannete ja rehvide ladustamisaladega seotud käiguteed ja trepid on takistustest vabad, vajadusel varustatud inimeste ja esemete alla kukkumist takistavate piiretega?
  • Kas ka kiirel perioodil ehk rehvivahetamise hooajal on töötajatel võimalik pidada lõunat ja võtta vaheaegu töövõime taastamiseks ja tervise säilitamiseks?
  • Kas töökeskkonnas on kasutusel vajalikud ohumärguanded? Näiteks kuulmiskaitsevahendite kandmist kohustav märk seadmete juures, mille kasutamisega kaasneb vali müra.
  • Kas tööandja on taganud töötajatele esmaabivahendite kättesaadavuse?
  • Kas ettevõtte töökeskkonna riskianalüüs on tööelu infosüsteemis TEIS (iseteenindus.ti.ee/) esitatud ja kas see vastab tegelikule olukorrale?
  • Kas TEISis on andmed ettevõtte töökeskkonna esindajate kohta – töökeskkonnaspetsialist, esmaabiandja, töökeskkonnavolinik (juhul kui ettevõttes töötab üle 10 töötaja ja töötajad on töökeskkonnavoliniku valinud)?

Suurimad ohud rehvivahetuspunktides on raskuste käsitsi teisaldamine, korduvad liigutused, kokkupuude keemiliste ainetega, võimalikud temperatuurikõikumised ja suur töötempo.

Külastame ennekõike ettevõtteid, mida ei ole viimaste aastate jooksul kontrollitud või kus tööandja ei ole oktoobrikuu seisuga TEISis (iseteenindus.ti.ee/) esitanud töökeskkonna riskianalüüsi. Kontrollimisest ette ei teavitata.

Kõikidel tööandjatel on võimalus kutsuda oma ettevõttesse Tööinspektsiooni konsultant, kes annab nõu, kuidas luua ohutu ja töötaja tervist hoidev töökeskkond. Konsultatsiooni eesmärgiks on pakkuda lahendusi ja ettepanekuid, mida tööandja ohutuma töökeskkonna loomiseks rakendada saaks. Teenus on tööandjale tasuta. Konsultandi saate ettevõttesse kutsuda kirjutades sellesisuline soov aadressile [email protected].

Infot tööeluga seotud teemade kohta leiate tööelu portaalist.

Kui teie juhitav ettevõte satub sihtkontrolli käigus külastatavate hulka, siis loodame heale kootööle. Meie ühine eesmärk on muuta töökeskkond ohutumaks ja tervisesõbralikumaks. Sihtkontrolli tulemuste põhjal koostame ülevaate nõuannetega, mis on abiks ka neile tööandjatele, kelleni me sel korral ei jõua, kuid kelle tegevus on külastatud ettevõtetele sarnane.

Tööinspektorid võtavad sihtkontrolli aluseks hinnangulehe, millega on võimalik tutvuda siin.

Carolin Liis Tamm

Kommunikatsioonispetsialist