Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon tunnustas parimate praktikate eest Jeld-Wen Eestit, Skanskat ja Toode AS-i

21.10.2014 | 17:28

Uudis
Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul pööratakse Eestis töökeskkonna parandamisele ja arendamisele aina rohkem tähelepanu. „Mõistetakse, et töötajasõbralik ja turvaline töökeskkond aitab kaasa kogu organisatsiooni edukusele, ning töökeskkonda ollakse üha sagedamini valmis panustama enam, kui seadusandlus kohustab. Sealjuures ei nõua see tihti suuri investeeringuid – nagu parimate praktikate konkurss näitab, piisab sageli hoolimisest, kaasamõtlemisest, koostööst ning nutikatest ideedest,“ lausus Maripuu.Auhinnad ja tänukirjad anti üle Tallinnas Rahvusraamatukogus toimunud Töötervishoiupäeval. Tänavusele konkursile esitasid erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga ettevõtted ja organisatsioonid kokku 20 töökeskkonna parima praktika näidet, mille seast valis Tööinspektsioon välja kolm enim silmapaistvat.Puidutööstuse valdkonnas tegutsev Jeld-Wen Eesti AS otsustas tööõnnetuste ennetamiseks võtta kasutusele uudse lahenduse. Nimelt paigaldatakse pärast iga tööõnnetuse toimumist töökohale või töövahendi juurde punast värvi hoiatav kleebis, mis tekitab töötajates huvi toimunu vastu ning pöörab lisatähelepanu ohutusele.Innovaatilise ja hariva lähenemisega paistis silma ka tööohutust kõrgelt hindav ehitusfirma Skanska AS. Nende poolt välja töötatud lauamäng „Tervelt koju!“ annab suurepärase võimaluse õppida või meelde tuletada ehitusplatsidel kehtivaid reegleid ning seeläbi paremini mõista ohutusega seonduvaid nõudmisi.Teraskatuste ja vihmaveesüsteemide tootmise ja paigaldamisega tegelev Toode AS võttis tööõnnetuste ennetamiseks kasutusele šokiteraapial põhineva näitliku tööohutuskoolituse. Eksperimendi käigus said kõik osalejad näha ja kuulda, mis võib juhtuda, kui töötaja käsi jääb mõne pressi vahele. Katse läbiviimiseks kasutati kanakintse. Koolitus jäädvustati nii fotodele kui ka videole, mida kasutatakse ka edaspidi uute töötajate ohutusalasel juhendamisel.Töökeskkonna parim praktika on tööandja poolt kasutusele võetud lahendus töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel, mis on näidanud järjepidevalt paremat tulemust kui muud kasutusel olnud abinõud ning kus töötajate heaolusse ja ohutusse panustatakse enam, kui seadusandlus selleks kohustab. Tööinspektsioon on kogunud parimaid praktikaid alates 2009. aastast. Selle aja jooksul on kogunenud andmebaasi üle 240 hea idee, mida saavad näitena kasutada ka teised oma töökeskkonna parandamisest huvitatud ettevõtted ja organisatsioonid. Teemad hõlmavad kogu töökeskkonda, näiteks tööstressiga toimetulekut, raskuste käsitsi teisaldamist, juhendamist ja väljaõpet, ergonoomiat jne. Eraldi tunnustati populaarse kodumaise teleseriaali „Õnne 13“ tegijaid tööõnnetuste tõsidusele tähelepanu pööramise ja tööohutuse propageerimise eest laiemale avalikkusele. Sarja tegijad kujutasid stseenis riskikäitumist – tegelane Allan soovis tööl lõunapausil õlut juua, kuid tema poeg Jaanus oli ohuteguritest teadlik ning keelas: nii tööõnnetused juhtuvadki, sest mõeldakse, et mis see üks õlu ikka teeb. Sama kehtib ka teiste ohutegurite puhul – arvatakse, et mis see natuke müra, tolmu, töötamist ilma isikukaitsevahenditeta jne ikka teeb, kuid just sellise mõtlemise ja käitumise tagajärjel juhtuvadki tööõnnetused. Klippi saab näha aadressil http://etv.err.ee/v/sarjad/onne_13/saated/f46c56c8-15d3-42a8-a102-d9273995ad9f (alates 23:22).Parimate praktikatega läbi aastate saab tutvuda Tööinspektsiooni kodulehel Lisainfo:
Kristel Plangi
Tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Eesti koordinatsioonikeskuse juht
telefon 5342 7785
[email protected]