Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon naaseb tavapärasesse töörütmi

12.06.2020 | 15:22

Uudis

Tööinspektsioon on jätkanud tööd piiratud ulatuses kogu eriolukorra vältel. Alates 18.05. jätkub töö tavapärases rütmis, ent nõustamisi kontorites siiski läbi ei viida.

Tööinspektsioon jätkas töösuhte osapoolte nõustamist kogu eriolukorra ajal. Kõnede arv mitmekordistus ning eriolukorra kolmandal nädalal helistati nõuandetelefonile seitse korda rohkem kui tavaliselt. Praeguseks on kõnede arv stabiliseerunud, ent eriolukorra eelse ajaga võrreldes on kõnesid siiski poole rohkem. Normaliseerunud on ka vahepeal kõrgeks kasvanud e-kirjade arv. Enim küsitakse töötasude vähendamise, saamata jäänud lõpparve ning koondamiste kohta. Viimasel nädalal küsitakse sagedamini ülesütlemiste kohta seoses tööandja rikkumistega. 

Jätkuvalt ei saa Tööinspektsiooni kontoritesse tulla nõustamisjuristi vastuvõtule, ent pöördumised telefonitsi 640 6000 ning e-kirja teel [email protected] on endiselt oodatud. 

Järelevalve on järk-järgult taastunud ning on jõudmas tavapärase mahuni. Eriolukorra ajal toimus järelevalve valdavalt seirena ning reageeriti saabunud vihjetele. 

Aprillis jätkusid töövaidluskomisjonide istungid. Nüüdsest on lisandunud võimalus pidada töövaidluskomisjonide istungeid ka virtuaalselt. Esimesed istungid videosilla vahendusel on juba ka toimunud.

Tööelu portaalist saab lugeda nõuandeid hea töökeskkonna kujundamise kohta. Portaalist leiate ka nõuandeid, mida järgida tööle naasmisel https://tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Bioloogilised-ohutegurid/COVID-19/Tagasitoole Samuti võite kutsuda oma ettevõttesse Tööinspektsiooni konsultandi, kes saab kohapeal anda soovitusi, kuidas muuta töökeskkond ohutuks ning töötajate tervist hoidvaks. Konsultandi kutsumiseks saatke e-kiri aadressile [email protected] või helistage 640 6000. Teenus on tööandjatele tasuta.