Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon: metallitööstuses tuleb pidevalt kontrollida töövahendite korrasolu

19.04.2016 | 09:02

Uudis
    • Jaga
Tööinspektorid kontrollisid 31 ettevõtet. Kaheksas neist ei tuvastatud ühtegi puudust. Seevastu 23  ettevõttes tuvastati 63 rikkumist. Nõuetele ei vastanud tõsteseadmed, töövahendite ohutust tagavad seadised puudusid või ei kontrollitud nende korrasolu. Mitmel puhul oli koostamata ohutusjuhend, paigaldamata olid ohutusmärgid või ei vastanud nõuetele liikumisteed. Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul sooviti sihtkontrolliga pöörata tähelepanu tõstevahendite ohutusele ja ennetada nendega seotud tööõnnetusi. „Metallitööstus on kõrge ohuhinnanguga valdkond, sest tööd tuleb teha masinate ja seadmetega. Kui need pole korras või töötaja satub nende ohualasse, võivad tervisekahjustused olla rasked. Ohutuks ja töötajate tervist säästvaks töötamiseks tuleb masinate ja seadmete korrasolu pidevalt kontrollida ning töötajaid põhjalikult juhendada ja välja õpetada,“ rõhutas ta. „Viimastel aastatel on juhtunud mitmeid väga kurvalt lõppenud õnnetusi just tõsteseadmete rikkisoleku või vale kasutuse tõttu. Seetõttu pöörasime sihtkontrollis erilist tähelepanu just sellele tööprotsessi osale,“ lisas Oja.Eelmisel aastal registreeriti 4774 tööõnnetust, neist 533 juhtus õnnetusi metallitööstuse vallas. Metallitööstus on üks valdkondadest, kus on töötajatel kõige suurem oht saada tööga seotud tervisekahjustus.