Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon kutsub ettevõtjaid appi kaasa mõtlema töökeskkonna iseteeninduse loomisel

17.09.2019 | 08:39

Uudis

Tööinspektsioon on loomas infosüsteemi, mille üheks osaks on ettevõtja iseteenindus töökeskkonna murede lahendamiseks. Inspektsioon kutsub ettevõtteid kaasa mõtlema ning oma soove ja ettepanekuid tegema veebiaadressil www.tooelu.ee/uus.

Tööinspektsiooni loodava tööelu infosüsteemi eesmärk on lihtsustada ettevõtja tööd ning vähendada halduskoormust töökeskkonnaga tegelemisel. Infosüsteem valmib tihedas koostöös ettevõtetega. Tööelu infosüsteemi arendavad TripleDev ja Trinidad Wiseman.

„Infosüsteemi iseteeninduse osa hakkab kasutama ettevõtja. Kutsume ettevõtteid projekti arenduses osalema. Ettevõtjate kaasabil saame luua võimalikult mugavalt kasutatava iseteeninduse, mis vastaks nende soovidele ja ettepanekutele,“ ütles Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) projektijuht Rainer Rohtla. „Kui ettevõtja saab arenduse juures kaasa rääkida, on tõenäoline, et ta soostub seda hiljem kasutama ja see ongi peamine,“ lisas ta.

Uue infosüsteemi valmimist tervitab ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts. „Hea on näha, et loodava infosüsteemi arendusse kaasatakse ettevõtjad juba varakult ning nende arvamustega arvestatakse. Seda ei juhtu just alati. Tööinspektsiooni iseteenindusel on potentsiaali muuta tööohutusega seonduvad tegevused senisest lihtsamaks ning kergemini jälgitavaks kõigile ettevõtjatele,“ sõnas ta ning kutsus ettevõtjaid üles esitama oma ideid ja soove, et infosüsteemist saaks praktiline tööriist ja igapäevaelu reaalselt lihtsamaks muutev vahend. „See, kas nii läheb, sõltub paljuski ettevõtjate ja töökeskkonnaspetsialistide aktiivsusest,“ lisas Palts.

Ettevõtjate kaasamiseks valmis projektileht www.tooelu.ee/uus.  Projektilehel saab ülevaate, kuidas loodav digitaalne keskkond aitab kaasa töökeskkonna edendamisel. Samas saab märku anda, kui ettevõtja on huvitatud panustama iseteeninduse loomisel.

„Ettevõtjal on  edaspidi iseteeninduses võimalus hakata samm-sammult süsteemi abil lahendama tööohutusega seotud teemasid. Eelkõige haldab ta seal oma ettevõtte töökeskkonda ja taustal märgib süsteem Tööinspektsioonile, et selles ettevõttes töökeskkonna, töötervise ja tööohutusega tegeletakse,“ selgitas Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemi projektijuht Rauno Piirsalu.

Uuel infosüsteemil on kolm peamist kasutajate gruppi: tööandjad, töötajad ja Tööinspektsioon. Esimeses etapis, 2020. aasta esimeses kvartali lõpuks arendatakse infosüsteemi baas, iseteeninduse esmane funktsionaalsus ja järelevalve moodul. Teises etapis lisatakse ettevõtjale vajalikud töövahendid, et neil oleks lihtsam ja kergem tuvastada tüüpilisi ohte oma tegevusalal. Edaspidi saab iseteeninduse abil töökeskkonna ohtudega teadlikult ja ennetavalt tegeleda.

Uuest infosüsteemist ja töökeskkonna iseteenindusest loe lähemalt Tööelu portaalist.