Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon korraldab kaks seminari teemal "Kuidas säilitada töötaja töövõimet?"

17.08.2016 | 10:47

Uudis
Tööinspektsioon korraldab koostöös Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ning MTÜ Tööfüsioteraapiaga Tartus ja Pärnus töökeskkonnaspetsialistidele ja teistele töötervishoiu huvilistele suunatud tasuta seminari teemal „Kuidas säilitada töötaja töövõimet?". Seminaridel räägitakse, kuidas ennetada töövõimekadu ja säilitada töövõimet, kuidas töövõimekaoga seonduvalt kohandada töökeskkonda ja õpetada töötajatele õigeid kehaasendeid ning töövõtteid.Seminari eesmärgiks on läbi EU-OSHA kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“  suurendada  töökeskkonnaspetsialistide ja teiste töötervishoiu huviliste teadlikkust töövõime säilitamisest ning õigetest töövõtetest ning kehaasenditest töökohtadel.Täiendavat infot seminaride kohta leiate Tööelu portaalist.Registreerimine Pärnu seminarile 31.08.2016Registreerimine Tartu seminarile 02.09.2016