Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon kontrollis öisel ajal tanklates töötajate töötingimusi

21.10.2016 | 09:19

Uudis
Tööinspektsioon kontrollis 12 ettevõtet ning kokku külastati juhuvaliku põhjal valitud 24 tanklat. Ühes ettevõttes ei avastatud ühtegi rikkumist, ülejäänud tanklates märkasid inspektorid mitmeid tegematajätmisi.  Kokku tuvastati 60 erinevat rikkumist. Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul on oluline, et öisel ajal töötajale oleks töökeskkond kohandatud võimalikult sobivaks. „Suurimad kontrolli käigus tuvastatud probleemid said alguse puudulikust riskianalüüsist. Nimelt oli sageli alahinnatud riske, mis seotud füüsilise koormusega ja vähese puhkamisvõimalusega,“ ütles ta. „Samuti tuvastasime vajakajäämisi töötajate tervise kontrolliga ja töötajate juhendamisega. Mitmel puhul tuli teha märkus liikumisteede korrasolu ja puhtuse kohta,“ lisas Oja.Parem oli olukord töötajate ohutuse tagamisel. Mitmes tanklas teenindati kliente öisel vaid luugi kaudu, et paremini tagada töötajate turvalisus. Töötajad olid juhendatud tegutsemiseks häireolukorras. Kiireks abi kutsumiseks olid olemas ka paanikanupud. Samuti oli tööandja sõlminud lepingu turvafirmaga.