Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon kaitseb Eestist lähetatud töötajate õigusi Soomes

03.12.2014 | 07:05

Uudis
    • Jaga
Möödunud aastal lähetati Soome veidi üle 9000 Eesti töötaja. Kõikide lähetuste arv on aga teadmata, sest Eesti ja Soome vahel toimub väga palju ebaseaduslikku lähetamist. Peamiselt töötavad eestlased ehituse, klienditeeninduse, koristusteenuse ja logistika valdkonnas. Eesti ja Lõuna-Soome Tööinspektsioon on otsustanud sõlmida koostööleppe, mille eesmärgiks on tihe infovahetus ja ühistegevus, mis tagab Eesti töötajate võrdse kohtlemise Lõuna-Soome tööturul. Kiire ja efektiivne andmevahetus võimaldab Tööinspektsioonidel sekkuda ja kaitsta töötajaid tööalase ärakasutamise eest. On olukordi, kus Soome seadused ei võimalda karistada neid tööandjaid, kes Eesti töötajaid ebaõiglaselt kohtlevad. Seejuures on oluline tegeleda lisaks Soome ettevõtetele ka Eesti omadega, kes enda töötajaid ära kasutavad, jättes töötasu maksmata või makstes madalamat töötasu, kui Soomes kehtivas kollektiivlepingus ette nähtud. Samuti jäävad lähetatud töötajad sageli ilma ületunnitöö hüvitistest ja kohustuslikust iganädalasest puhkeajast.„On tähtis, et ühisel tööturul oleksid kõikidel tööandjatel ja töötajatel võrdsed õigused ja kohustused. Koostöö aitab mõlemaid osapooli suunata oma järelevalvet nendesse valdkondadesse, kus kõige tõenäolisemalt rikkumisi esineb,“ ütleb Lõuna-Soome piirkondlik töötervishoiu- ja tööohutuse ameti juhataja Kaarina Myyri-Partanen.Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu selgitab: „Koostöö ühisel tööturul on ühtlasi ennetav meede. Kiire ja efektiivne andmevahetus aitab vähendada töötajate ärakasutamist. Ühtlasi tõhustab see seadusi rikkuvate tööandjate tabamist ja karistamist.“Töölähetuse ja lähetatud töötajate alase teadlikkuse tõstmiseks viis Eesti Tööinspektsiooni Euroopa Sotsiaalfondi toetusel tänavu sügisel läbi kampaania „Tunne oma õigusi: lähetatud töötaja“. Lähemalt saab töölähetusest ja töötajate lähetamisest lugeda Tööelu portaalis asuvast brošüürist. Eesti Tööinspektsioon teostab detsembrikuu esimesel kahel nädalal sihtkontrolle Eesti ettevõtetes, kus töötavad need töötajad, kes on meile tööle saadetud Euroopa Liidu teistest liikmesriikidest.