Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon: hea töökeskkond eeldab oskust märgata ohte ja neid maandada

09.03.2016 | 15:45

Uudis
Raport 2015. aasta kohta toob esile, et  Eesti tööturg oli aktiivne. Tööl oli 16 000 inimest rohkem kui aasta varem. Aastaga loodi juurde 1919 ettevõtet, kus töötab vähemalt üks inimene. Tööinspektsioon kontrollis tööohutuse, -tervishoiu ja –suhete olukorda 3838 ettevõttes. Tööohutuse ja –tervishoiu alaseid rikkumisi tuvastati 17 611 ning töölepingu seaduse rikkumisi 1761. Töötajad ja tööandjad esitasid töövaidluskomisjonile 2691 avaldust.Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on aastatega töökeskkond Eestis paranenud, ent arenguruumi on piisavalt. „Tööelu on muutunud mitmekesiseks. Inimesed teevad tööelu jooksul mitu karjääri, omandavad uue elukutse, loovad oma ettevõte. See mõjutab oluliselt töösuhteid ja esitab uusi väljakutseid tööelu reguleerivale seadusandlusele,“ ütles ta. Eelmisel aastal juhtus 4774 tööõnnetust, neist 3800 kerget, 958 rasket ning 16 neist lõppes töötaja surmaga. Seaduse kohaselt loetakse tööõnnetuseks õnnetus, mis juhtub töölepingu alusel või teenistussuhte raames töötava inimesega. Maripuu sõnul jääb tööõnnetuste tõttu aastas tegemata umbes miljon tundi tööd. „Mitmeid õnnetusi oleks aga saanud vältida, kui tööandjad ja töötajad oleksid ohutusele rohkem tähelepanu pööranud. Oluline on osata näha ja hinnata riske ning neid maandada nii, et inimesed oleksid terved ja saaksid keskenduda oma tööle,“ lisas ta.Tööinspektsiooni koostatud 2015. aasta töökeskkonna ülevaatega saab tutvuda siin: