Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon: finantsasutustes hoolitakse töötajate tervisest

27.01.2017 | 09:12

Uudis
Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul näitas sihtkontroll, et Eesti finantsasutustes on töökeskkonnaalane töö läbi mõeldud ning sellega tegeletakse järjekindlalt. „Võime ütelda, et Eesti inimeste rahaasjadega tegelevad töötajad, kelle tervis on tööl hoitud,“ ütles ta. „Kontrollitud ettevõtete töötajad kinnitasid ka ise, et töökeskkond ja töö korraldus on töötajate tervist hoidev ning juhtkonna suhtumine töötingimuste parandamisse on väga hea,“ lisas Oja. Pea kõik tööandjad olid koostanud riskianalüüsi, suunanud töötajad tervisekontrolli ning arsti tehtud ettepanekutega ka arvestanud. Töötajate juhendamine oli samuti enamikel juhtudel nõuetekohaselt korraldatud, puudusi esines vaid 14% ettevõtetest. Vajalikud juhendid olid olemas 91% ettevõtetes.Mitmes finantsasutuses olid  töötajatel reguleeritava kõrgusega lauad, mis võimaldavad töötada nii istudes kui seistes.  Asutustes soositi paindliku tööaja kasutamist ning tervisespordiga tegelemist. Mõnedes ettevõtetes olid oma spordisaalid, lõõgastumis- või massaažitoad. Rõhku pannakse ka tervislikule toitumisele – tehakse puuviljapäevi, mil kontoritesse ostetakse värskeid puuvilju. Kontrolli käigus juhtisid tööinspektorid tähelepanu, et töökeskkonna riskianalüüsis tuleb hinnata kõiki, ka psühhosotsiaalseid riske. Finantsasutuste puhul võib selleks olla näiteks avatud kontori mõju, suhtlemine klientidega jmt.Sihtkontrolli käigus külastati 22 finantsasutust viies maakonnas. Asutused valiti juhuvalikuga.Pilt: pixabay.com